Almanya vize reddi, Almanya Büyükelçiliği’nin ya da Almanya Başkonsolosluğu’nun vize başvuru dosyanızı inceledikten sonra, çeşitli sebeplerle seyahatinizi uygun bulmaması sonucu verdiği karardır. Turistik, ticari, aile ziyareti ya da eğitim amacı ile Almanya’ya gitmek isteyenler, öncelikle vize formunu doldurmalı ve Almanya Büyükelçiliği’nin talep ettiği bazı evrakları hazırlamalıdırlar. Bu evrakların eksik, hatalı ya da aldatıcı olarak hazırlanması, formun hatalı ya da doğru olmayan bilgiler içermesi, sunulan rezervasyonlarda yaşanan sorunlar veya sıklıkla rastlanan seyahat programınızdaki mantık hataları vize başvurunuzun onaylanmamasına sebep olmaktadır. Peki bu durumda evrakların doğru olması, formun ve diğer tüm işlemlerin eksiksiz hazırlanması nasıl sağlanabilir?

almanya vize reddi

Almanya vize reddi alanlar bu noktada 2 seçeneğe sahiptir.

Bunlar:

 1. Kararı verilmiş olan vize reddine itiraz etmek.
 2. Tekrar yeni bir başvuru oluşturmak.

Ancak hangi adımı izlerseniz izleyin öncelikle yapılması gereken, önceki başvuruda alınan Almanya vize reddi sebepleri üzerine düzgün tespitler yaparak bu olumsuz koşulu düzeltmek olmalıdır.

Bu yazımızda Almanya vize reddi sonrası olumlu sonuç alabilmek için yapılabilecek tüm alternatifleri sizler için açıklamaya çalışacağız.

Dikkat!

Almanya vize reddine itiraz etmek her zaman doğru olmayabilir. Aşağıdaki butondan ulaşabileceğiniz formu şimdi doldurarak Almanya vize reddinizin ücretsiz olarak incelenmesini sağlayabilirsiniz.

Ücretsiz İnceleme İçin Formu Doldurun

Almanya Vize Reddi Nedenleri

Almanya vize reddi nedenleri, Almanya Büyükelçiliği’nin pasaportunuz ile birlikte size ulaştırdığı genellikle 2 sayfadan oluşan Almanca ve Türkçe açıklamaları bulunan bir mektupta yer alır. Toplamda 9 ana başlıkta toplanan Almanya vize reddi sebepleri, size gönderilen mektupta, sizinle ilgili olan maddeler işaretlenmiş halde gelir.

Ofisimizle iletişime geçerek her gün onlarca vatandaşımız evraklarının tam ve formunun hatasız olmasına rağmen Almanya vize reddi aldıklarını söylemekteler. Ancak burada açıklık getirilmesi gereken bir nokta var. Hatasız, tam ve doğru başvuru, maalesef sadece gerekli evrak listesindeki evrakların teminiyle gerçekleşmiyor. Her zaman söylediğimiz gibi her vize başvurusu tek ve benzersizdir. Bir başvuran için yapılması doğru olan bir şey, diğer başvuran için yanlış olabilir. Dahası, tecrübesizlikten kaynaklı çelişki ve şüphe yaratan noktalar çoğu zaman ilk incelemelerimizde ortaya çıkmakta. Aslında vize retleri çoğu zaman bilmeden yapılan bu hatalar sonucunda ortaya çıkıyor. Sonuç olarak da karar mercileri belirli sebeplerle bu tip başvuruları reddediyorlar.

Vize reddi nedenleri bir veya birden çok maddeye dayanabilir. Yapılması gereken işaretli maddelerin çeşitli yollarla düzeltilmesini sağlamaktır. Bunun içim aşağıdaki bölümde Almanya vize reddi maddelerini olabildiği kadar genişleterek anlatmaya çalışacağız.

Almanya Vize Reddi 1. Madde

‘‘Es wurde ein falsches, gefälschtes oder verfälschtes Reisedokument vorgelegt‘’

Almanya vize reddi 1. maddenin Türkçe çevirisi: Sahte veya üzerinde oynanmış seyahat evrakı sunulumştur.

 • Bu madde, en ciddi vize reddi sebeplerinden biridir. Şayet verdiğiniz evrakların orjinalliğinden eminseniz, destekleyeci belgelerle itiraz etmek mümkündür.

Almanya Vize Reddi 2. Madde

‘’Der Zweck und die Bedingungen des beabsichtigten Aufenthalts wurden nicht nachgewiesen.’’

Almanya vize reddi 2. madde Türkçe çevirisi:Öngörülen seyahat şartları ve amacı kanıtlanmamıştır. Bu maddeden alınan vize reddi olası sebepleri:

 • Evrakların tamamının sunulmamış olması,

 • Seyahatin amacının, sunulan evraklar tarafından anlaşılamaması,

 • Seyahatin amacı ile ilgili çelişkili bilgiler verilmiş olması,

 • Seyahat amacı ile verilen belge/sözlü ifadelerin uyuşmaması,

 • Akrabalık bağının kanıtlanamaması,

 • İş durumunun teyit edilememesi ya da belgelendirilememesi,

 • Başvurulan tarihlerin izin tarihinize uygun olmaması,

 • Daha önceki vizenizin Almanya ziyareti için kullanılmaması,

 • Otel ve uçak bileti rezervasyonlarının süreç içinde iptal olması.

Yukarıda belirtilen sebeplerin pek çoğu genel itibari ile evrak eksikliğinden ya da hatalı evrak grubundan oluşmaktadır. Bu sebeple eksik evrakların toparlanarak tekrar başvuru yapılması gerekir. Bu madde için itiraz hakkı genel itibari ile önerilmez.

Almanya Vize Reddi 3. Madde

‘’ Sie haben nicht den Nachweis erbracht, dass Sie über ausreichende Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts für die Dauer des beabsichtigten Aufenthalts oder für die Rückkehr in Ihren Herkunfts- oder Wohnsitzstaat oder für die Durchreise in einen Drittstaat verfügen, in dem Ihre Zulassung gewährleistet ist, oder Sie sind nicht in der Lage, diese Mittel rechtmäßig zu erlangen.’’

Almanya vize reddi 3. madde Türkçe çevirisi: Seyahat için başvurduğunuz süre için; Geçiminizi sağlayacak, ülkenize ve ya sizi kabul edebilecek başka bir ülkeye gitmek için yeterli maddi olanaklara sahip olduğunuza dair kanıtlayıcı belgeler sağlanamamıştır. Bu maddi imkanlara yasal yoldan ulaşımınız mümkün görünmemektedir. Bu maddeden alınan vize reddi olası sebepleri:

 • İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca sunulmuş taahütname/davetiyeden, davet eden kişinin kredibilitesinin olmaması,

 • İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca sunulmuş taahütname/davetiyenin ibraz edilmemiş olması,

 • Seyahati karşılayacak gerekli maddi olanakların belgelendirilememesi,

 • Son 3 aya ait banka hareketlerinin yerine, bankadan alınan bir teyit mektubunun iletilmesi,

 • Son dönemde hesaba yatırılan bir tutarın, 3 aylık banka hareketleri olmadan verilmesi.

Yukarıda belirtilen maddeler (ilk şık hariç) evrak eksikliğinden veya hatalı evrakların iletilmesinden kaynaklandığından, doğru evraklarla tekrar başvuru yapılmasını tavsiye ederiz. Evrakların düzeltilmesi ve hangi ek evrakların eklenmesi gerektiği konusunda danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Almanya Vize Reddi 4. Madde

‘’ Sie haben sich im gegenwärtigen Zeitraum von 180 Tagen bereits 90 Tage Gebiet der Mitgliedstaaten auf der Grundlage eines einheitlichen Visums oder eines Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit aufgehalten.’’

Almanya vize reddi 4. madde Türkçe çevirisi: 180 günlük zaman diliminde, Schengen bölgesi veya sınırlı bir bölgede, geçerli bir vizeyle 90 gün kalmış bulunmaktasınız.

 • 180 günlük bir zaman diliminde, Schengen bölgesinde bulunan herhangi bir (veya birden fazla) ülkede maksimum 90 gün kalabilirsiniz. Bu durumda alınan vize reddine itiraz etmek ya da yeniden başvurmak mümkün değildir.180 günlük periyottan sonra tekrar başvuru yapmak mümkün olacaktır.

Almanya Vize Reddi 5. Madde

‘’Sie wurden im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben von ___.’’

Almanya vize reddi 5. madde Türkçe çevirisi: Schengen Bilgi Sistemine (SIS) _______________________ (üye devlet adı belirtiniz) tarafından sizinle ilgili giriş yasağı kaydı girilmiştir.

 • Schengen Bilgi Sisteminde adınıza giriş kaydı yasağı konduğunu belirtir. Bu kayıt kaldığı sürece vize alma şansı yoktur. Bu kaydın kaldırılması için giriş yasağı koyan ülkenin resmi mercilerine başvuru yapmak gerekir.

Schengen Bilgi Sisteminde adınıza giriş kaydı yasağı konduğunu belirtir. Bu kayıt kaldığı sürece vize alma şansı yoktur. Bu kaydın kaldırılması için giriş yasağı koyan ülkenin resmi mercilerine başvuru yapmak gerekir.

Almanya Vize Reddi 6. Madde

‘’Ein oder mehrere Mitgliedstaaten sind der Auffassung, dass Sie eine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit gemäß Artikel 2 Nr 21 der Verordnung (EG) Nr 2016/399 (Schengener Grenzkodex) oder die internationalen Beziehungen eines oder mehrerer Mitgliedstaaten darstellen.’’

Almanya vize reddi 6. madde Türkçe çevirisi: Bir veya birden çok üye devlet, 399/2016 sayılı Yönetmeliğin, 2. Maddesinin 21. Fıkrasında belirtildiği şekilde kamu düzeni, ulusal güvenlik, kamu sağlığı veya bir veya birden çok üye devletin uluslararası ilişkileri bakımından tehlike oluşturduğunuz kanaatindedir. Bu maddeden alınan vize reddi olası sebepleri:

 • Yabancılar İstihdam Yönetmeliği (BeschV) uyarınca talep etmiş olduğunuz faaliyete Almanya’da izin verilmemesi,

 • Yanlış veya sahte evraklar sunulması ya da çelişkili ve yanlış beyanda bulunulması,

 • Büyükelçiliği veya başkonsolosluğu yanıltmaya çalışıldığının anlaşılması,

 • Yabancılar merkez sicilinde (AZR) kaydınızın olması.

Almanya Vize Reddi 7. Madde

‘’Der Nachweis, dass Sie über eine angemessene und gültige Reisekrankenversicherung verfügen, wurde nicht erbracht.’’

Almanya vize reddi 7. madde Türkçe çevirisi: Geçerli ve uygun bir seyahat sağlık sigortasına sahip olduğunuza dair kanıtlayıcı belgelerin sunulmaması.

 • Vize reddi sebepleri içerisinde düzeltilmesi en kolay olan maddedir. Sorun seyahat sağlık poliçesinin sunulmamış yada hatalı sunulmuş olmasından kaynaklanır. Eksik veya hatalı evraktan kaynaklandığından itiraz yerine düzgün bir poliçe eklenerek eski evraklar aynen korunarak başvuru yapabilirsiniz. Seyahat sağlık sigortasını danışmanlarımız sizin adınıza düzenleyerek olası sorunu tekrar yaşamanızı önleyecektir.

Almanya Vize Reddi 8. Madde

‘’ Die vorgelegten Informationen über den Zweck und die Bedingungen des beabsichtigten Aufenthalts waren nicht glaubhaft.’’

Almanya vize reddi 8. madde Türkçe çevirisi: Öngörülen seyahatin amacı ve şartlarını gösteren kanıtlayıcı belgeler inandırıcı değildir. Bu maddeden alınan vize reddi olası sebepleri:

 • Evrakların tamamının sunulmamış olması,

 • Seyahatin amacının, sunulan evraklar tarafından anlaşılamaması,

 • Seyahatin amacı ile ilgili çelişkili bilgiler verilmiş olması,

 • Seyahat amacı ile verilen belge/sözlü ifadelerin uyuşmaması,

 • Akrabalık bağının kanıtlanamaması,

 • İş durumunun teyit edilememesi ya da belgelendirilememesi,

 • Başvurulan tarihlerin izin tarihinize uygun olmaması,

 • Daha önceki vizenizin Almanya ziyareti için kullanılmaması,

 • Otel ve uçak bileti rezervasyonlarının süreç içinde iptal olması.

 • Vize başvurusu yaparken, belirtilen seyahat tarihinin değerlendirme işlemi esnasında geçiş olması, vize başvurusunun geç yapılması.

Almanya vize reddi maddeleri içerisinde en sık rastlanan ret sebeplerinin başında 8. madde gelmektedir. Evraklarla ilgili problemler ya da vize başvurusunun geç yapılmış olması temel sebeplerdir. Tüm evrakların gözden geçirilerek ve yeni bir seyahat tarihi ile tekrar başvurulması mümkündür.

Almanya Vize Reddi 9. Madde

‘’ Ihre Absicht, vor Ablauf des Visums aus dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten auszureisen, konnte nicht festgestellt werden.’’

 • Evrakların tamamının sunulmamış olması,

 • Türkiye’de geçimin nasıl sağlandığı ile ilgili kanıtlayıcı belgeler sunulamaması,

 • Türkiye’de geçiminizin istikrarlı bir yapıda olduğunun kanıtlanamaması,

 • Türkiye’de ailevi ve ekonomik bağlarınızın ispat edilememesi,

Çok sık rastlanan vize reddi nedenlerinden biri de 9. maddedir. Bu maddeden dolayı alınan vize reddinin oldukça iyi incelenmesi ve eksiklerin doğru tespit edilmesi gerekir. Eğer hiçbir eksik olduğunu düşünmüyor iseniz itiraz yoluna gitmek mümkündür.

almanya vize reddi itiraz

Almanya Vize Reddi İtirazı

Almanya vize reddi itirazı, vize başvurunuzun tamamen doğru ve eksiksiz yapıldığını ve hatalı değerlendirme sonucunda vize reddi aldığınızı düşündüğünüz durumlarda yapılmalıdır. Başvuru esnasında sunduğunuz evraklarınız içerisinde çok fazla eksik veya hata varsa, Almanya vize reddi itirazı yapmak yerine, yeni bir başvuru yapılması gerekir.

Almanya vize reddi itirazı, vize reddi kararının neden hatalı olduğunu kanıtlarıyla birlikte çok iyi biçimde anlatan İngilizce veya Almanca bir dilekçe ve bu düşüncenizi destekleyen evraklarla yapılmalıdır (Türkçe dilekçe ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmemektedir.). Vize reddi aldıktan sonraki 30 gün içerisinde kullanılması gereken itiraz hakkı, posta, faks ya da email yolu ile yapılabilir.

Almanya Vize Reddi İtirazı Nasıl Yapılır ?

Almanya vize reddi itirazı, her başvuru sahibi için farklı bir yol izlenerek yapılır. İlk yapılması gereken, vize ret maddelerinin incelenmesidir. Bir önceki başvuruda bilmeden yapılan ve yanlış anlaşılmaya açık olan kısımların tespitinin yapılması, itiraz üzerinde yoğunlaşılacak konuların belirlenmesi açısından hayati önem taşır. Bu kapsamlı incelemeler yapılmadan yapılan itirazlar Almanya yetkili mercileri tarafından tekrar reddedilme riski taşıyabilir.

Yaptığımız incelemeler sonucunda uzmanlarımız tarafından önceki başvurunuz hakkındaki tüm detaylar, sorun olabilecek tüm noktaları derinlemesine incelenir. Ek olarak evrak eklenmesi gerekip gerekmediğinin tespiti yapılır ve itirazınızda sizi avantajlı duruma getirecek evraklar eklenir. Tüm bu eklemeler ve düzeltmelere paralel olarak itiraz dilekçeniz hazırlanarak en yüksek ihtimalle olumlu sonuç almanız sağlanır.

Not: Yaptığımız itiraz işlemlerinden görmekteyiz ki; detaylıca incelenmiş ve iyi bir şekilde hazırlanmış itiraz dosyasıyla, vize reddinden sonra sonucu yüksek oranda olumluya çevirmek mümkündür.

Almanya vize reddine itiraz etmek için aşağıdaki seçeneklerden size olan uygun paketi seçebilir ve işlemlere hemen başlayabilirsiniz.

İtiraz Dilekçesi

25
 • Ücretsiz İnceleme
 • İngilizce İtiraz Mektubu
 • 3 Saat İçerisinde Teslim

Tüm İtiraz İşlemleri

50
 • İtiraz Dilekçe Paketine Ek olarak;
 • İtiraz Dosyasının Oluşturulması
 • İtirazın Yapılması

Yukarıdaki vize itiraz paketleri; 

İtiraz Dilekçe Paketi: Vize ret mektubunuzun incelenmesinin ardından, itiraz mektubunuzun sizin adınıza İngilizce olarak hazırlanarak tarafınıza iletilmesini kapsar. Paketi satına aldıktan sonra, mesai saatleri içerisinde 3 ila 5 saat içerisinde dilekçeniz teslim edilir. İtirazı şahsen yaparak işlemlerinizi hemen başlatabilirsiniz.

Tüm İtiraz İşlemleri Paketi: İtiraz dilekçe paketine ek olarak, bir önceki başvuru dosyanız kapsamlı bir biçimde incelendikten sonra eğer uygun bulunursa, danışmanlarımız ret dosyanıza savunmanızı destekleyici evraklar eklenmesi gerektiği yönünde sizleri bilgilendirir. Ek evraklar sağlandıktan sonra sizin adınıza itiraz dilekçesini de kapsayan bir dosya oluşturulur ve adınıza itiraz başvurusu yapılır. Eklenmesi gereken evraklar ulaştıktan en geç 1 gün sonra itiraz işlemleriniz sonuçlandırılmış olur.

Almanya Vize Reddi İtirazı Sonucu

Almanya vize reddine itirazDeğerlendirme süresi (VizeyeBasvur ekibinin yaptığı itirazların ortalama cevap süresi) 1-1.5 ay civarıdır ancak bu süre 3 aya kadar uzayabileceğinden seyahat planınızı bu tarihlere göre ayarlamalısınız. Eğer daha erken bir tarihte gitmek istiyorsanız, itiraz etmek yerine yeni bir başvuru yapmanızı öneririz.

Almanya Vize Reddi Sonrası Tekrar Başvuru

Almanya vize başvurusu esnasında, herhangi bir evrağın eksik olması ya da bazı noktalarda hata yapılması sonucunda ret aldıysanız itiraz yerine tekrar başvuru yapmalısınız. Peki yapacağınız bu başvuruda hata yapmadan tekrar ret almamak için neler yapılmalı ?

En önemli nokta, aldığınız vize reddini (madde veya maddeleri) iyi analiz ederek, evraklarda yapılacak ekleme ve düzeltmelere karar vermektir. Bu analizin doğru yapılması, başvurunuzun olumlu sonuçlanması açısından çok önemlidir. Danışmanlarımız bu incelemeleri sizin adınıza yapacak ve eklenecek veya düzeltilecek noktaları size bildireceğinden ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Başvuru adımlarını incelemek için Almanya vizesi sayfamızı incelemenizi tavsiye ederiz.

Almanya Vize Reddi Ücretsiz İnceleme

  Danışmanlarımızın ret sebebinizi ücretsiz olarak inceleyebilmesi için bu formu doldurunuz. Sonrasında bu form sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.

  Adınız
  Soyadınız
  E posta
  Telefon Numarası

  İsteğinize hemen dönüş yapabilmemiz için bültene kayıt olunuz.

  4.6/5 - (7 votes)

  Arkadaşlarınızla Paylaşın...!

  152 Yorum

  1. Safak 13:37 de 24/12/2019 - Yanıtla

   Ben üniversite 1. Sinif öğrencisiyim 1 ay once davet mektubu ile vizeye başvurdum. Sponsorum akbankta calisan abimdi. 9. Madde sebebi ile red aldım. Fakat anlam veremedim. Çünkü öğrenci belgemi göndermiştim.

   • VizeyeBasvur 17:44 de 07/01/2020 - Yanıtla

    Merhaba,
    9. madde reddi genellikle en sık rastlanan ret durumlarıdır. Genellikle sosyal veya ekonomik yapının güçlü olmamasından dolayı verilmektedir. Dilerseniz ofisimizle iletişime geçip reddinizle alakalı neler yapılabileceğini öğrenebilirsiniz.
    VizeyeBasvur Destek

  2. Semih 19:57 de 21/12/2019 - Yanıtla

   İyi günler. Ben Almanya vizesi için başvuru yaptım ret aldım. Herhangi bir avrupa ülkesine tekrar başvuru yapabilmem için arada ne kadar süre geçmeli. Bu süre başvuru tarihi itibari ile mi sayılır yoksa ret tarihinden itibaren mi başlıyor

   • VizeyeBasvur 17:52 de 23/12/2019 - Yanıtla

    Semih Bey merhaba,
    Öncelikle vize reddi sonrası tekrar başvuru yapılabilmesi için belirli bir tarih geçmesi gerekmiyor. Burada esas önemsenmesi gereken konu neden ret aldığınızın anlaşılması ve yeni başvuruda bu eksiklerin giderilmesidir. Ücretsiz inceleme formunu doldurmanız halinde uzmanlarımız incelemelerini yaparak size yeni başvurunuz hakkında bilgi aktaracaktır.
    VizeyeBasvur Destek

  3. Yusuf 23:53 de 08/12/2019 - Yanıtla

   Merhaba,
   90 gün ve üzeri öğrenci vizesi başvurusunda bulundum ancak olumsuz bir dönüt aldım. Yeniden başvurmayı düşünüyorum. Önceki planlanan gidiş tarihim ocak ayıydı ancak şu an mart ayına sarkmış durumda bu süre zarfında bloke hesabımda herhangi bir güncelleme yapmam gerekiyor mu? yardımcı olursanız sevinirim

   • VizeyeBasvur 17:47 de 10/12/2019 - Yanıtla

    Merhaba Yusuf Bey,

    Vize başvurusu yapacağınız tarihlerde güncel olarak bloke hesabınızda aynı şekilde yeterli bakiyenin bulunması gerekiyor.

    VizeyeBasvur Destek

  4. Elif 19:06 de 02/08/2019 - Yanıtla

   Merhabalar
   Hibe li bir şekilde erasmus u kazandim ve almanya ulusal vizesi için başvuruda bulundum.Ancak bana başvuruda 10 bin tl lik hesap sahibi olmam gerektiğini söylediler.Gorusme oncesinde ben boype bir hesabim olmasi gerektigini bilmiyordum.24 ağustos a kadar bir bloke hesap açmamı ve istenen meblağı yatirmami soylediler.Lakin isteklerine ve yeni yasa değişikliğine göre 2019 boyunca 220 euro 2020 boyunca 353 euro yatırilacakları şekilde bir bloke hesap istediler ama böyle bir hesap açamıyorum.Bloke hesap açtıktan sonra hesap belgesi ve pasaportunu getirmemi söylediler.Ne yapma liyim eksik olarak ibraz edilmesini bekleyip red aldıktan sonra bu parayı türk bankasına yatırarak tekrar mı başvurmalıyım?Ya da böyle yaptıktan sonra yeni başvurumda problem oluşur mu pasaportum bende vizemin reddi durumunda pasaportuma her halükarda işlenir mı?Öğrenci pasaportuna sahibim öğrenci pasaportuna red ler her halükarda işlenir mı?

   • VizeyeBasvur 15:30 de 08/08/2019 - Yanıtla

    Elif Hanım,

    D tipi ulusal vize başvurularında alınan vize retleri sadece ulusal bilgi sisteminde görünecektir. Erasmus için yapacağınız vize başvuru şartları Almanya diplomatik misyonlarının web sitelerinde Türkçe olarak bilgi notları halinde her bir durum için paylaşılıyor. Bunları detaylıca incelemenizi tavsiye ederiz.

    VizeyeBasvur Destek

  5. Esin 19:55 de 31/07/2019 - Yanıtla

   Merhaba, evliyim çalışmayan ev hanimiyim. Iki yil once kardesimi ziyaret etmek icin almanya vizesi aldim. Sponsor olarak mal varlığı nedeniyle babami gostemistim. Bu ay ayni sekilde basvuru yaptim fakat 9. Madde nedeniyle reddedildi. Idata gorevlisi evraklarimi teslim ettigim sirada neden eşiniz sponsor olmuyor çalışmıyor mu diye sordugunda bu açıklamayı yapmistim.Şimdi ogreniyorumki 2 ay once yasa degisikligi ile 1.dereceden yani eşim sponsor olmaliymis, bu durumda ne yapmaliyim, nasil kapsamda bir dilekce hazirlamaliyim ilginize şimdiden tesekkur ederim.

   • VizeyeBasvur 15:23 de 08/08/2019 - Yanıtla

    Esin Hanım,

    Eğer maddi imkanlar eşinizin sponsor olması yönünde bir problem yaratmıyorsa öncelikli tercihiniz eşinizi sponsor yapmak olmalı. İtiraz konusunda ise farklı bir senaryo göstermeniz mümkün değil. Başvurunuzda sponsorunuz babanızken itiraz dilekçenizde eşinizin sponsor olacağı bir durumu sunmamanız gerekir. İtiraz sadece savunma amaçlı yapılmalıdır. Detaylı bilgiler için bir inceleme yapılması gerekecektir. Bunun için ofisimizi arayınız.

    VizeyeBasvur Destek

  6. emili 23:18 de 20/06/2019 - Yanıtla

   merhabalar almanya ulusal vize başvurusunda 18. maddeden red yedim. şimdi shengen vizesine erasmus programı aracalığıyla başvuru yapacağım. itiraz etmeden yeni bir başvuru yapabilir miyim?

   • VizeyeBasvur 10:48 de 03/07/2019 - Yanıtla

    Sayın Emili,
    İtiraz etmeden yeni bir başvuru yapmanız pek tabii mümkündür.
    VizeyeBasvur Destek

  7. Afaf 13:54 de 12/06/2019 - Yanıtla

   Mrb efendim anne ve 2 çocuk olarak isveçe ziyarete gidecez kardeşimin yanına ve vizeden 9.maddeden red aldım tüm evraklarım tamamen eksiksiz hepsini verdim neyapmalıyım itiraz etsem veya nasıl bi itiraz dilekçesi yazmalıyım ?

   • VizeyeBasvur 10:47 de 03/07/2019 - Yanıtla

    Merhaba,
    İtiraz şartları vize ret mektubunun sonunda yazmaktadır. Eğer Türkiye’deki misyonlardan itiraz mümkünse yapmakta bir sakınca yok. Kimi durumlarda ise itirazlar yerel mahkemelerce işleniyor. Bu şartlarda çok uzun bir süreç sizi bekler. Bir avukat ile anlaşmalı ve sizi temsil etmesi için yetki vermelisiniz. Çoğu insan bu durumda yeniden bir başvuru yapma yolunu seçmektedir. Detayları ofisimizi arayarak öğrenebilirsiniz.
    VizeyeBasvur Destek

  8. Özgür yangin 15:51 de 23/03/2019 - Yanıtla

   Merhaba ben ve esimin ilk kez bebegimiz olacak bundan otürü annemi getirmek istedik fakat tüm evraklar tam olmasina ragmen 9. Maddeden red geldi. Bizler buradan sponsor olduk kiz kardesimde türkiyeden. Babam emekli annem ev hanimi ve uzerine birsey kayitli degil. Ne yapmaliyiz. Ayrica gondermis oldugumuz davetiyeyi birkez daha kullanabilirmiyiz yoksa yeni bir davetiyemi gerekli. Tesekkurler

   • VizeyeBasvur 11:52 de 26/03/2019 - Yanıtla

    Merhaba Özgür Bey,
    Öncelikle gönderdiğiniz davetiyenin 6 ay geçerli olduğunu bilmenizi isteriz. Bunun dışında 9 madde reddi genelde sosyal ve ekonomik bağların ülkeye zayıf olmasından dolayı verilen reddir. Tam bir inceleme yapılabilmesi için ofisimizle iletişime geçerek yapılan vize başvurusunun incelenmesini isteyebilirsiniz.
    VizeyeBasvur Destek

   • Ramazan 13:01 de 10/04/2019 - Yanıtla

    Özgür bey aldinizmi vizeyi

  9. Mine 22:33 de 26/02/2019 - Yanıtla

   Merhaba. Ben Almanya’da yasiyorum. Annem babam ve abim Türkiyeden beni ziyarete gelmek istiyorlar. Yardim aldigim icin davetiye gonderemiyorum. Bir vize danismanlik sirketi tarafindan vize basvurmalarina karar verdik. Danisman davetiyeyi kendilerinin ayarlayacagini soyledi ve bir miktar para karsiliginda ailemde kabul etti. Vizeye basvurdular fakat orjinal davetiye degil sahsin elle yazdigi basit bir dilekceyle ve pasaport fotokopileriye basvuruda bulundurmus. Bizde bilmiyorduk dogal olarak orijinali istedileler. Tabi ki de dolandirilmistik. Vizeyi iptal ettiler abimin saglik sorunlarindan dolayi vazgectigini soyledi ailem. %90 engelli cunku. Turistik basvuruda bulunmak istiyorlar fakat vize reddi alip almadiklarini bilmiyorlar yani islem oldu mu olmadi mi yoksa iptal edilip bir islem oldu mu? Ne yapmamiz gerekli lutfen yardimci olun tesekkurler.

   • VizeyeBasvur 17:53 de 27/02/2019 - Yanıtla

    Mine Hanım,

    Başınızdan geçen olay gerçekten üzücü. Maalesef piyasada bu tarz insanlar var. Bir şekilde insanların umutlarından bu şekilde faydalanıyorlar. Bu tarz olaylardan dolayı, bizi arayanlar insanlara mümkünse ofisimize uğramaları ve yüz yüze görüşmelerini tavsiye ediyoruz. Sonuç olarak vize işlemleri hassas konular, bu yüzden vize hizmeti aldığınız firmaya pek çok anlamda güvenmeniz gerekli.

    Vize başvurusunun durumuna gelecek olursak eğer Almanya Konsolosluğu veya Elçiliği direkt olarak ailenizi arayıp davetiyenin orijinal olması gerektiğini ve bunu ulaştırmalarını söylediyse başvuruyu en azından bir kişi için yaptıklarından emin olabilirsiniz. Süreç sonunda pasaportlarında vize basılı değilse bir vize ret mektubu iletilmiş olmalı. Vize ret mektubu iletilmediyse, bu firma ailenizden bunu saklamıştır. Bununla alakalı olarak Almanya Konsolosluğu veya Elçiliğine web siteleri üzerinden durumu açıklayan bir mesaj göndermenizi veya aramanızı tavsiye ederiz.

    VizeyeBasvur Destek

  10. Cansu Aksoy 00:56 de 16/02/2019 - Yanıtla

   Merhaba, Almanya vize başvurum 3. madde işaretlenerek reddedildi.vize almayı planladığım tarih 5 şubat içindi red kararı 4 şubatta geldi. Yani vize istediğim tarih geçti. bu durumda itiraz etmek mantıklı olur mu? İtiraz dilekçemde tarih geçtiğinden dolayı yeni bi tarih için vize isteyebilir miyim?

   • VizeyeBasvur 10:26 de 18/02/2019 - Yanıtla

    Cansu Hanım merhaba,

    Almanya vize başvurunuzun reddedilmesi yapılacak yeni bir başvuru veya itirazda yeni bir seyahat planı yapılmasını gerektirecektir. Her iki durumda da 3. madde ile alakalı inceleme yapılması ve bir önceki başvuruda yapılan hatanın tekrarlanmaması gerekir. Konu ile alakalı mail tarafınıza iletilmiştir.

    VizeyeBasvur Destek

  11. Cebrail 20:39 de 23/12/2018 - Yanıtla

   Merhaba bende 9 uncu madde den ret aldım itiraz ettim 11 12 2018 tarihinde hala cevap yok. Belirttikleri konuda bende itirazımı sundum ailemin yaptığı iş benim orada kalma sürecim ve nedenlerimi örnek ise doğum günüm ve yılbaşını belirttim ama hala bir şey yok birde soracağım soru telefon ile dönüş yaptıklarında ulaşamazlar ise e-mail olarak dönüş yaparlar mı? Şimdiden teşekkür ederim bilgileriniz için.

   • VizeyeBasvur 11:05 de 24/12/2018 - Yanıtla

    Merhaba,

    Almanya vize reddi itirazlarında süre 3-8 hafta arasında olabiliyor. Dolayısıyla cevabın gelmemesinden dolayı endişe etmeyin. Zaten önceki formunuzda telefon numaranızı ve eposta bilgilerinizi ilettiniz. Eğer size soracakları bir soru olursa size bir şekilde ulaşırlar, merak etmeyin.

    VizeyeBasvur Destek

  12. Beyza 19:10 de 23/11/2018 - Yanıtla

   Merhabalar. Almanya Vize talebim 9.maddeden dolayı reddedildi. Ret cevabında geçimimin ispatlanamaması, sosyo-ekonomik bağlarımın zayıf olması ve ülke topraklarından ayrılabileceğimin tespit edilemediği yazıyordu. Şu an çalışmıyorum ve öğrenci değilim bu yüzden babamı sponsor göstermiştim. Aralık ayında mülakata gireceğim ve şubat ayında devlet memuriyetine başlayacağım bu belgeleri sunarak ve sosyo ekonomik bağlarımı kanıtlayan belgelerle itiraz edeceğim. Fakat almanyadaki akrabalarımın gönderdiği davet mektubunda kasım ayı için 1 aylık istek yapılmıştı ve kasım ayının sonunda bu süre bitiyor. İtiraz dilekçesi için tekrardan davet mektubu gerekli mi yoksa itiraz incelendikten sonra vize talebi kabul edilirse mi davet mektubu tekrardan sunulacak ? Bu konu hakkında bilgilendirirseniz sevinirim. Kolay gelsin..

   • VizeyeBasvur 10:07 de 26/11/2018 - Yanıtla

    Beyza Hanım merhaba,
    İtiraz durumunda bir önceki başvuruda verdiğiniz evraklar tekrar değerlendirilir. Bu durumda süresi geçmiş bir davetiyeniz olacağından yeni davetiye almanız gerekecektir.
    VizeyeBasvur Destek

  13. Harun 19:02 de 20/11/2018 - Yanıtla

   Merhaba, ben Almanya vizesinden 6. maddeden ret aldım ama sayfanızdaki 6. madde başlıklarını okuyunca benim ile alakalı olabilecek hiçbir başlık yok. Nasıl oldu da o madde ile bağdaştırıldı anlamış değilim.

   • VizeyeBasvur 13:27 de 22/11/2018 - Yanıtla

    Harun Bey Merhaba,

    6. madde retleri genellikle Almanya vize yetkililerinin başvurunuzda yanıltıcı bilgiler bulması ile ilgilidir. Bunu bilmeden dahi yapmış olabilirsiniz. Örneğin SGK dökümünde görünen maaşınızla gerçek maaşınız farklı ifade edilmiş olabilir. Bu tip retler genellikle başvuranların farkında olmadan çelişki yaratan iki farklı ifade sonucunda oluyor. Reddinizin incelenmesi için size bilgi mailini ileteceğiz.

    VizeyeBasvur Destek

  14. ebru 20:17 de 14/11/2018 - Yanıtla

   Merhaba, Almanya vizesinde 9. maddeden dolayı ret cevabı geldi. İtiraz etmek istiyorum ama 1 aylık istek yapmıştı Almanyadaki akrabalarım bu süre konsolosluk onayı olana kadar geçer mi? yoksa yeniden başvuru mu yapmalıyım? Öğrenci değilim ve çalışmıyorum babam sponsor olacak, babamın üzerine olan mal varlığını göstermeli miyim? Kafamda deli sorular cevabınızı bekliyorum, teşekkürler.

   • VizeyeBasvur 11:39 de 20/11/2018 - Yanıtla

    Merhaba Ebru Hanım,

    Vize ret mektubundaki 9. madde, yapılan başvuruda geçiminizin ispatlanamaması, sosyo-ekonomik bağlarınızın zayıf olması veya evrakların eksik sunulması gibi sebeplerden bir veya birkaçı üzerinden verilebilir. Sonucu düzeltebilmek için önceki başvurunuzda nelerin ters gittiğini anlayabilmemiz gerekiyor. Bunun için Vize Reddi İtiraz Dilekçesi sayfasında yer alan formu doldurmalısınız. Yapacağımız inceleme sonucunda tekrar başvuru yapmanın mı itiraz etmenin mi mantıklı olacağını anlamış olacağız ve sizi bilgilendireceğiz.

    VizeyeBasvur Destek

  15. lokman 22:08 de 01/11/2018 - Yanıtla

   merhaba. benim pasaportumda iki tane ret var. biri italyadan diğeri çek cumhuriyetinden. ben bu pasaportumu değiştirsem. ardından yeni pasaport ile almanyaya başvuru yapsam. onlar benim aldığım retleri görebilirler mi. daha önceki pasaportumda orta doğu ülkelerine seyahatim olduğu için sürekli ret verildi. çünkü aynı belgelerle başka biri başvuru yapmasına rağmen ona verildi. bana verilmedi. sizce değiştirsem pasaportu nasıl olur. ret kararlarımı görebilirler mi? teşekkür ederim.

   • VizeyeBasvur 10:48 de 02/11/2018 - Yanıtla

    Lokman Bey merhaba,
    Schengen ülkelerinden yapılan vize başvuruları ve sonuçları, Schengen birliği kapsamındaki diğer ülkelerle de paylaşılır. Sizin İtalya ve Çekya’dan aldığınız vize redleri diğer Schengen ülkeleri tarafından da görülecektir. Bu durumda pasaportunuzu değiştirmeniz bir çözüm olmayacaktır. Daha önceki vize başvurularınızda nasıl bir sorun yaşadığınızı ve yeni bir başvuru yapmak için neleri değiştirmeniz gerektiğini öğrenebilmek için ofisimizi 0850 255 1915 nolu telefondan arayarak danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.
    VizeyeBasvur Destek

  16. Ebru 13:46 de 12/10/2018 - Yanıtla

   Merhaba abim tIr şoförü yollarca yurt dışına çalıştı ara verdi şimdi tekrar çalışmak istiyor ancak alman konsolosluğuna çalışacsğı firma garantör olarak aracı şirketle başvurdu ama red geldi ve red nedeni belirtilmedi bu nedeni bilmeden nasıl itiraz edeceğiz acaba

   • VizeyeBasvur 18:38 de 13/10/2018 - Yanıtla

    Ebru Hanım Merhaba,
    Başvurulan vize tipine göre ret mektupları değişiklik gösterebilir. Şayet hiçbir ret mektubu yoksa itiraz etmektense yeniden başvuru yapmak daha sağlıklı olabilir.
    VizeyeBasvur Destek

  17. Hasan yıldız 23:51 de 07/10/2018 - Yanıtla

   Merhabalar benim kuzenimin düpğbğ var davetiye yolladılar iş yeri İZin belgem oda sicil kaydı imza sirküleri faaliyet belgeleri ikametgah aile bildirim tablosu finansal kaynağım maaş bordrom hesap hareketlerim pasaportum hazır sizce bir sorun olurmu

   • VizeyeBasvur 18:43 de 08/10/2018 - Yanıtla

    Hasan Bey merhaba,
    Evraklarınızın tam olması vize şansınızı arttırsa da, vize almanızı garantilemez. Finansal durumunuzdan, aile bağlarınıza kadar pek çok konuda değerlendirme yapıldığından, sadece evraklar yeterli olmayabilir. Şayet başvurudan önce ofisimize uğrayabilir ya da danışmanlarımızla iletişime geçebilirseniz tüm vize süreci sizin adınıza yürütülebilir.
    VizeyeBasvur Destek

  18. bahar 19:25 de 04/09/2018 - Yanıtla

   mrb benim sorum var almanyaya geri dönüş vizesiyle ilgili
   ben 1994 almanya doğumluyum 17 sene orada yaşadım 2012 yılında oturum süremi uzatmadan türkiye ye geldim 2 yıl sonra geri dönüş için başvyrumy yaptım bir garantör olmadığı için vizeyi red ettiler şimdi almanyadaki yabancılar polisi benim burdan yeniden başvuru yapmam gerektiğini söylüyor acaba yeniden başvurmadan direk itiraz dilekçesi mi yazsam çünkü geri dönme sebebim önemli öncelikle türkiyede ayak uydurmakta zorlanıyorum ben zaten türkiye ye giriş yaparken sağlıklı düşünemiyordum düşüne bilseydim ki bu duruma gelmezdim geri dönmeyi istiyorum artı ailem orda biz 4 kardeşiz ben hariç üçü thalasemi major hastası 3 ay önce bu hastalıktan dolayı en büyük olan anlamı kaybettik diğer iki küçük erkek kardeşlerim tedavi görüyorlar hala annemin ve babamın hiç bir destekçisi yok yani geri dönmeö için çok ciddi sebebler ne yapmak gerekiyor başvurumu yaparken bütün bunları yazılı dilekçe olarak vermem faydalı olurmu sizce lütfen yardımcı olurmusunuz

  19. Mertbsc 20:41 de 27/08/2018 - Yanıtla

   Merhabalar ben Almanya’ya vize reddi aldım. 9. maddeden. Öğrenciyim. Belgelerim eksiksiz ve tamdı. Nasıl bi yol izlemeliyim?

   • VizeyeBasvur 11:07 de 28/08/2018 - Yanıtla

    Mert Bey Merhaba,
    Danışmanlarımız öncelikle dosyanızı inceleyerek, itiraz ya da yeniden başvuru seçeneklerinden hangisinin daha uygun olduğu konusunda sizi bilgilendirecekler. İnceleme için gün içerisinde danışmanlarımız tarafından bilgilendirileceksiniz.
    VizeyeBasvur Destek

  20. süleyman arslan 07:28 de 09/08/2018 - Yanıtla

   merhabalar devlet memuruyum 5 günlük almanya gezisi planladım seyahatime 3 ay vardı başvuru yaptığımda. 3 hafta sonra red geldi 9. maddeden burdaki konumum gayet iyi durumda evim arabam taşınmazlarım. itiraz etmeyi düşünüyorum kendimi anlatabildiğim geri döneceğime dair düşüncelerimi dilekçe yazmayı düşünüyorum faydası olurmu

   • VizeyeBasvur 11:19 de 09/08/2018 - Yanıtla

    Süleyman Bey Merhaba,

    Vize reddiniz ile alakalı dilekçenin yazılmasından önce, vize reddinizin 9. maddenin hangi alt başlıklarından dolayı olduğu belirlenmeli ve başvuru dosyanız incelenmelidir. Bu inceleme neticesinde elde edilen veriler sayesinde itiraz dilekçesi etkili olacaktır. Gün içerisinde konu ile alakalı bir e-posta gönderilecektir.

    VizeyeBasvur Destek

  21. Eren 23:49 de 02/08/2018 - Yanıtla

   Merhaba
   30.07.2018 de almanya vizeme red geldi 8.madde den dolayı bunla ilgili ne yapmam gerekiyor isterseniz mail adresinize evrağı gönderebilirim öngörülen seyhat amacınız ibraz edilen bilgilerden anlaşılamamıştır.seyhat amaciniz ile bilgiler çelişki bilgiler verdiniz.ibraz edilen belgeler sözlü ifadeniz ile örtüşmemektedir.akrabalık baginiz bulunması kanitlanamaistir. Diyor daha oncede 2 defa vize aldım ayni istekten ve gün olarak 19 ağustosta gitmem gerekiyor bu konuda ne yapmalıyım bir dilekce yolladım almanyadaki akrabalarimdan yardım alarak almanca bir dilekce yolladim mail olarak ama ne olur bilemedim sonuç sizce umut olur lütfen yardiminiza ihtiyacım var.

   • VizeyeBasvur 09:46 de 06/08/2018 - Yanıtla

    Eren Bey merhaba,
    Şu an için yapılabilecek bir şey yok. Süreci hızlandırmak mümkün olmadığından beklemeniz gerekecek.
    VizeyeBasvur Destek

  22. bahar 19:11 de 17/07/2018 - Yanıtla

   Merhaba
   Almanya vizesinden 3. madde nedeniyle ret aldım. Seyahatime 15 gün var ve itiraz şansımı denemek istiyorum. Dilekçeye belge olarak neleri eklemeliyim?

   • VizeyeBasvur 16:41 de 21/07/2018 - Yanıtla

    Bahar Hanım merhaba,
    Maalesef başvuruyu incelemeden ne eklemeniz gerektiğini söylemek mümkün değil. Ret aldığınız konu her ne ise onunla alakalı evrak eklemeniz gerektiği söylenebilir.
    VizeyeBasvur Destek

  23. Ayşe merve 01:35 de 14/07/2018 - Yanıtla

   Merhabalar
   Kardeşim alman vatandaşı ve kardeşimin istek yolladı kızım ve benim için ev hanımıyım ve bana vize verirken kıza vize vermediler 9 maddeden dolayı bunun üzerine red için dilekçe yazdık kpss hazırlandıgı için çalışmadığını sınava giriş belgesini daha önceki calısmıs oldugna dair geriye dönük belgerini yurtdısına giderse kendi banka hesabında maddi durumunu karsılayablicegni ve nişanlı oldugu vs gibi nedenleri dilekcede belirtti dilekçe hala sonuclanmadı 14 gün geçti ve ucagımız ayın 24 de ne yapmamız gerekiyor lütfen acil yardım

   • VizeyeBasvur 16:33 de 21/07/2018 - Yanıtla

    Ayşe Hanım Merhaba,
    İtiraz mekanizmasını hızlandırabilmek gibi bir şansınız yok maalesef. Özellikle seyahat süresi yakın olan tüm başvuru sahiplerine sayfamızda da belirttiğimiz gibi ortalama değerlendirme süresinin 1 ay civarında olduğunu hatırlatırız.
    VizeyeBasvur Destek

  24. Merve dolu 21:51 de 12/07/2018 - Yanıtla

   Merhaba ayim 19 unda ziyaret vizesi için almanyaya eşimle vize başvurusun da bulunduk ve bugün 8. Madde de n red yedik ve ayın 24 üne de bilet almıştık garanti olması açısından ve çıkacağı da n eminken red kararı almak şaşırttı ve üzdü bizi.devlet memuruyum ve gidiş geliş biletlerimiz tüm evraklarımız tamdı sadece kalacağımız yakınımızın davetiyesi yoktu.simdi itiraz dilekçesi yle davetiye istesek onu da göndersek kabuk durumu nedir acaba sadece 8. Madde işaretli.

   • VizeyeBasvur 12:25 de 13/07/2018 - Yanıtla

    Merve Hanım merhaba,
    Öncelikle ”sadece” olarak bahsetmiş olduğunuz davetiye, bir aile veya arkadaş ziyareti yapıyorsanız başvurunun en önemli parçalarından biridir (özellikle konaklama olarak adresleri veriliyorsa). Bu sebeple itiraz yerine yeniden başvuru yapmanız daha yerinde olacaktır. Son olarak tüm başvuru sahiplerinin dikkatine: Konsolosluktan sizi arayarak talep etmedikleri sürece uçak bileti veya konaklamanızı satın almak vize sürecinde yardımcı değildir.
    VizeyeBasvur Destek

  25. Tugba 16:14 de 11/07/2018 - Yanıtla

   Merhaba kiz kardeşimi buraya turist olarak 1 ayligina getirmek için vize başvurusunda bulunduk ama 9 madde den dolayı red geldi.kendisj bu sene mezun oldu 18 yasinda universite okuyacak burda kalmıycak zaten bunu nasıl ispatlayabiliriz. Ev hanımı olarak başvuruda bulunuldu oyuzden napmsliyiz

   • VizeyeBasvur 12:28 de 13/07/2018 - Yanıtla

    Tuğba Hanım merhaba,
    Burada en önemli kısım kardeşinizin dönüşünü ispatlayabilmek. Örneğin gireceği sınava dair resmi bir katılımcı evrağı ya da buna benzer bir bilgi faydalı olacaktır. Ayrıca Türkiye’de sponsor aracılığı ile aile bağlarının kuvvetli olduğu da gösterilebilir. Konu ile ilgili olarak danışmanlarımız size en kısa sürede ulaşacaktır.
    VizeyeBasvur Destek

  26. Kübra budak 23:28 de 25/06/2018 - Yanıtla

   Merhaba, kadrolu öğretmen olmama ve teyzemden davetiye gelmesine rağmen Almanya vize başvuruma red cevabı geldi 9.maddeden dolayı. İtiraz dilekçesi vermeyi düşünüyorum ne yapmalıyım ?

   • VizeyeBasvur 22:12 de 29/06/2018 - Yanıtla

    Kübra Hanım merhaba,
    Öncelikle başvurunuzun itiraza uygun olup olmadığının anlaşılması gerekli. Şayet itiraz için uygun bir başvuru yapmışsanız, dilekçenin hazırlanması ve itirazın yapılması konusunda danışmanlarımız size yardımcı olacaktır.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  27. Merve 08:08 de 17/06/2018 - Yanıtla

   merhaba 2.5 yaşında oğlumla almanyada geçici imamlık yapan babamın yanına gidecektim..Ama Davetiyeyi başka bir tanıdık gönderdi 9. madde ile red cevabı geldi itiraz dilekçesi vermek istiyorum bunun için yardımcı olabilir misiniz ?

   • VizeyeBasvur 11:35 de 18/06/2018 - Yanıtla

    Merve Hanım Merhaba,
    İtiraz süreci ile ilgili bilgilendirmek amacıyla danışmanlarımız sizinle irtibata geçecektir.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  28. Orkun İleri 22:51 de 31/05/2018 - Yanıtla

   Merhabalar , vize talebim 8. ve 9. maddelerden dolayı red edildi. Davetiyem var teyzemden ve sanırım bankada para olarak çok az bir miktar gösterdim.Ayrıca dönüşüm Brüksel’den olmasına rağmen 1 günlükte olsa Brüksel’den otel rezervasyonu göstermedim.
   Sizden ricam şuan yapmam gerekenin 0 dan tekrar başvuru olduğunu düşünüyorum doğru mudur ?

   • VizeyeBasvur 10:25 de 06/06/2018 - Yanıtla

    Orkun Bey Merhaba,
    Danışmanlarımız yeni bir başvuru için neler yapılabileceği ile ilgili size ulaşacaklardır. Bir ön inceleme yapılarak eksikleriniz düzeltilip tekrar başvuru yapılabilir.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  29. Meriç 02:47 de 25/05/2018 - Yanıtla

   Selamlar dil okulu için başvurmuştum Almanya vizesine ama red aldım. Tüm evraklarım bankadaki param sağlık sigortam hazırdı ve hepsini bi kaç önce turistik gittiğimde Almanya’da yapmıştım. Cevap olarak Almancayı türkiyede’de ogrenebileceğimi yazmışlar. İtiraz dilekçesi yazdım neredeyse 3 ay oldu hala cevap gelmedi. Nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olur musunuz?

   • VizeyeBasvur 10:18 de 06/06/2018 - Yanıtla

    Meriç Bey Merhaba,
    İtiraz edildikten sonra hızlandırmak için yapabileceğiniz bir işlem bulunmuyor maalesef.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  30. Cemalhan Alptekin 13:16 de 05/05/2018 - Yanıtla

   Merhaba İstanbul teknik üniversitesinde öğrenciyim babamın firması alman bir elektronik firmasının türkiye distribütörü kendileri bir davetiye yazısı ile beni davet etti babamda sponsor oldu tüm belgelerim eksiksiz olmasına rağmen 8. ve 9. maddelerden red aldım.İtiraz etmek istiyorum nasıl bir süreç izlemeliyim?

   • VizeyeBasvur 17:10 de 05/05/2018 - Yanıtla

    Cemalhan Bey Merhaba,
    İtiraz sürecinde danışmanlarımız size yardımcı olacaktır. Konu ile ilgili bilgilendirme maili tarafınıza gönderilmiştir.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  31. ŞAKİR 18:51 de 04/05/2018 - Yanıtla

   Merhabalar 9. maddeden dolayı ret cevabı geldi ve ben tüm belgeleri fazlasıyla verdim nasıl bir yol izlemem gerekiyor itiraz etmeyi düşünüyorum.

   • VizeyeBasvur 17:11 de 05/05/2018 - Yanıtla

    Şakir Bey Merhaba,
    İtiraz için öncelikli bir inceleme yapabilmek için danışmanlarımız sizinle bağlantı kuracaktır.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  32. Pinar 22:35 de 01/05/2018 - Yanıtla

   merhaba nisanlim 30 haziranda olacak kina gecem icin ziyaret vizesine basvurdu ve 9. maddeden red yedi. sizce itiraz mi etmeliyiz yoksa tekrar yeni bir basvurumu yapsak daha iyi olur? Duydugum kadariyla itiraz edilince cogunlukla olumlu cikabiliyormus?

   • VizeyeBasvur 15:28 de 04/05/2018 - Yanıtla

    Pınar Hanım Merhaba,
    30 Haziran için itirazın yetişmesi neredeyse mümkün değil, şu an ortalama 6 hafta kadar sürüyor elimizdeki itiraz dosyaları. Tekrar başvuru daha hızlı sonuçlanacaktır.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  33. Resul 01:16 de 25/04/2018 - Yanıtla

   Almanyada kina gecem vardi 6.ve 9 maddeden red yedim haziran 22 sinde kina tum evraklari teslim ettim niye boyle oldu tekrardan evraklari toplasam dilekce yazsam mail araciligiyla yolasam olurmu

   • VizeyeBasvur 13:16 de 25/04/2018 - Yanıtla

    Resul Bey Merhaba,
    İnceleme için danışmanlarımız sizinle irtibata geçecektir.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  34. Ayça Mert 01:46 de 23/04/2018 - Yanıtla

   Maddi durumunuz yeterli düzeyde bulunmadığından dolayı red edildiniz diye almanya vize başvurumu red ettiler. Almanya’daki aile dostumun ziyaretine gidecektim. Almanya’daki kişinin davetiyeyi, dilekçe , mal varlığının belge kanıtı ile ilgili gerekli olan her evrağını toplayıp vizeye verdim.Bende çalışmıyorum ,26 yaşında bayanım.Babam emekli öğretmen ve ailemle birlikte yaşıyorum bide babamı bana destekçi gösterdim.Babamın üzerine tek bir daire var ve bu tapuyuda verdik.Almanya’daki davetiye gönderen kişinin maddi durumu da gayet iyi.Ne yapmalıyım ??? OHAL var diye daha mı sıkı tutuyorlar ?SGK lı olsam daha kolay mı çıkar vize ?
   Teşekkür ederim

   • VizeyeBasvur 12:59 de 23/04/2018 - Yanıtla

    Ayça Hanım Merhaba,
    Vize ret mektubunuzda yer alan alt başlıklarla, sunmuş olduğunuz evrakları kıyaslayarak neler yapılabileceği hakkında size yardımcı olabiliriz. Bunun için danışmalarımız sizinle temas kuracaktır.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  35. Yusuf 23:09 de 21/04/2018 - Yanıtla

   Merhabalar ben geçen hafta Almanya vize için İzmir idataya başvurdum ve bugün red cevabı geldi red belgesinde 6. Madde isaretlenmiş olarak geldi ,. Geçen sene zav programı ile Almanya’ya staja gittim ve zav programı ile vize almıştım bu senede aynı şekilde geçen sene gittiğim işletme Gine zav programı ile davetiye yolladı ama ben okulun Erasmus sınavıni kazandım ve hocalarım Erasmus staj yaparsan iyi olur dediler ve bende her iki programa göre yani hem zav hemde erasmus staj belgelerimi hazırladım ve randevu günü idataya gittim ordaki görevli bana hangi programla gidiceksin gibi sorular sormadi yani zavla mi gidiceksin veya erasmus stajla mi bana sormadigi için her iki programa ait belgelerimj verdim ve babamın hesap dekontunu almadı . Şimdi ne yapmalıyım neden red cevabı aldığımı tam bilmiyorum geçen seneki gibi zav programı ile mi basvurusam yoksa zav progrmala gelen davetiyeyi çıkarıp Erasmus programı ile mi basvurusam yoksa babamım dekontunu ve Gine belgelerimi toplayıp hepsini bir mi vermeliyim. Bildiğim kadarıyla bir tanesini seçmen gerekiyor galiba

   • VizeyeBasvur 12:51 de 23/04/2018 - Yanıtla

    Yusuf Bey Merhaba,
    6. Madde diğer maddelere göre çok daha kritik bir maddedir. Almanya’da bulunduğunuz sürece herhangi bir ihlal ya da kanunlara aykırı bir davranışta bulunduysanız öncelikle bunun düzeltilmesi gerekecektir. Daha detaylı bilgi için danışmanlarımız size ulaşacaktır.
    VizeyeBasvur.com Destek Ekibi

  36. Merve Kaya 01:22 de 21/04/2018 - Yanıtla

   Merhaba,3.Maddeden RED geldi.Ben(25yaşındayım) ve kızım (5yaşında)Almanya’ya 6 günlük turistlik amaçlı gitmek istiyorduk.Vizeye başvuru durumum şöyle :Son iki ayın maaş bordrosu(aylık 2,000).Çünkü işe yeni başladım.Banka hesap cüzdanı(içinde 15,000 TL var) imza sürkülü ve kaşeli.Otel ve uçuş rezervasyonuna ilişkin belgeler vs. yani gerekli olan her belgenin orijinalını gönderdim.Kızım ve kendi başvurumu ayrı ayrı yaptık öyle istediler.Almanya’da gezeceğim müze,opera veya tiyatro bilet rezervasyonlarını göndersem vizeye etkisi olur mu ? Üzerime olan ev tapusunu da vizeye dahil edersem bir etkisi olur mu ? Birde 5 yaşındaki kızımla vizeye başvurdum.Boşandım ,kızımın velayeti bende ,velayet belgesini de vizeye verdim.

   • VizeyeBasvur 19:55 de 21/04/2018 - Yanıtla

    Merve Hanım Merhaba,
    3. Maddeden hangi alt başlıklarla ret aldığınızı tam olarak bilemesek de, genel olarak en kolay düzeltilebilen maddelerden biri olduğunu söylemek mümkün. Detaylı bir inceleme yaparak, düzeltilecek noktaları belirlemek için danışmanlarımız sizinle iletişime geçecektir.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

    • Merve Kaya 01:52 de 23/04/2018 - Yanıtla

     “Seyahati karşılayacak gerekli maddi olanakların belgelendirilememesi,”diye redd geldi.Tüm belgelerim tamamen eksiksiz ve tamdır.imzalar ,sirküler,kaşeler vs.
     Maaş miktarımı mı az buldular ?
     Ne yapmalıyım lütfen yardım edin.

  37. bahar 23:30 de 19/04/2018 - Yanıtla

   çok teşekkür ederim sorumun cevabı için inş dediğiniz gibi olumlu sonuç alabilirim birde bu geri dönüş vizesi için avukatım la başvurduğumuz zaman ne kadar sürede sonuçlanır tahminen ?

  38. bahar 18:43 de 17/04/2018 - Yanıtla

   mrb benim sorunum konum geri dönüş vizesi
   ben almanya doğumluyum 18 yıl almanya da yaşadım 9 yıl orda okula gittim ve 2012yılında türkiye ye döndüm almanyaya geri dönüş vizesi için 3 yıl sonra yani 2015 yılında başvuru yaptım 21 yaşındaydım başvuru yaptığımda istedikleri bütün evraklar tamamladı yalnız benim orada geçimimi herhangi biri 5 yıl boyunca üstelenmesi gerekiyordu bu garanti kağıdından dolayı vermediler avukata da verdim bu itirazdan sonra üç yıl geçti hala çabalıyorum ve sonunda garanti kağıdı ile başvurabilecem almanyadaki avukatımla geri dönüş için sizce ne olur bundan sonrada birşeyi bahane edebilirlermi bilgi verirseniz çok sevinirim saygılarımla.

   • VizeyeBasvur 21:54 de 18/04/2018 - Yanıtla

    Bahar Hanım Merhaba,
    Şu anda yapılması gerektiği gibi Almanya’dan bir avukatla işlemlerinize devam etmektesiniz. Genel itibari ile evraklar tamamlandığında sorun yaşamadan olumlu sonuçlanacağını söyleyebiliriz.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  39. Mehtap Güvenç 00:16 de 14/04/2018 - Yanıtla

   Merhaba benim esimde dügün icin vizeye bas vurdu fakat hersey eksiksizdi 9 madde yüzünden red geldi dilekce yazip gönderecegiz bu dilekce türkce olursa nolur? 2 hafta sonrada dügün var yetisirmi?

   • VizeyeBasvur 21:15 de 16/04/2018 - Yanıtla

    Mehtap Hanım Merhaba,
    İtiraz dilekçesi Türkçe olamaz.Süreç ortalama 5-6 hafta yani 2 hafta sonraki düğüne yetişmez. Yeni başvuru yapmanızı öneririm.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  40. Kılıç 15:45 de 13/04/2018 - Yanıtla

   03.04.2018 tarihinde ticari amaçlı vize başvurusu yaptım fakat hala pasaportum olumlu yada olumsuz çıkmadı. Son 3 senedir ayni şekilde vize aldım tarihlerinde giriş ce çıkış yaptım iadata ya sorduğumda 2 haftadır verilen vizelerin henüz hiçbirinin çıkmadığını söylediler. Bu normal bi durummu?

   • VizeyeBasvur 21:14 de 16/04/2018 - Yanıtla

    Kılıç Bey Merhaba,
    Almanya vizesi için ortalama süre şu an 2 hafta ancak 3 haftayı da bulduğu olabiliyor. Sizinki normal süreçte, beklemeniz gerekiyor.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  41. ERHAN 12:19 de 07/04/2018 - Yanıtla

   Slm almanya konsolosluğa başvuru yaptım red vermişler ben düğün için gidecektim itiraz dilekçe versem pasaport göndereyim mi konsolosluğa lütfen acilen cevap yazın saygılar

   • VizeyeBasvur 18:18 de 09/04/2018 - Yanıtla

    Erhan Bey Merhaba,
    İnceleme için bilgilendirme maili gönderilmiştir.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

   • Adem Buruş 23:46 de 09/01/2020 - Yanıtla

    8 maddeden red yedim ne yapmalıyım

    • VizeyeBasvur 13:41 de 16/01/2020 - Yanıtla

     Adem Bey Merhaba,
     Danışmanlarımızın yardımcı olabilmesi için, yukarıda bulunan ücretsiz inceleme formunu doldurmanız yeterlidir.
     VizeyeBasvur Destek

  42. İbrahim 13:50 de 05/04/2018 - Yanıtla

   Merhaba kardeşim öğrenci annem babam ile birlikte başvuru yaptık anneme ve babama vize çıktı fakat kardeşime çıkmadı itiraz dilekçesinde onlara çıkıp kardeşime çıkmadığını belirttim ve benim nikah terminimi de ekledim evraklar arasına fakat yine tüm evraklar eksiksiz olmasına rağmen ikinci kez red cevabı geldi 3. İçin ne yapmam lazım şimdiden teşekkür ederim

   • VizeyeBasvur 18:06 de 05/04/2018 - Yanıtla

    İbrahim Bey Merhaba,
    Burada ısrarla vurguladığımız nokta, itiraz seçeneği sadece başvuru esnasında verilen evrakların kusursuz olduğuna inanılan durumlarda geçerli olduğudur. Sizin durumunuzda eksik olan hususların incelenmesi ve gerekli eklemelerin yapılması ile yeni başvuru yapılabilir. Konuyla ilgili inceleme yapabilmemiz için tarafınıza bilgilendirme maili gönderilmiştir.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  43. nesrin 10:47 de 29/03/2018 - Yanıtla

   Merhaba,

   22 Mart 2018 tarihinde 3 kardeş birlikte Berlin gezisi için turistik vize başvurusunda bulunduk. 28 Mart ta vize sonuçlarını öğendik. Bana 6 ay vize vermişler ancak kardeşlerime red cevabı aldık. Üçümüz de kurumsal ve büyük firmalarda çalışıyoruz.
   Kardeşlerim 3 nolu sebepten dolayı red almış. Daha önce Amerika’ya ve en az bir Avrupa ülkesine girmişliğimiz var.
   Kardeşlerimiz son güncel hesabında yeterli para olmadığı için reddedilmiş analadığımız kadarıyla ancak 3 aylık hesap dökümünü görürler diye güncel hesaplarını çok önemsemedik açıkçası. Bu aşamada kardeşlerimin tekrar vize alabilmesi için ne yapmalıyız?
   Biletimiz 21 Mart’ta. İtiraz dilekçesini versek vizeler onaylanır mı ve ayrıca bilet tarihine yetişir mi?

   • VizeyeBasvur 21:16 de 30/03/2018 - Yanıtla

    Nesrin Hanım Merhaba,
    Tahminen biletiniz 21 Nisan ve bu sürede itiraz sonucu çıkmaz. Bu sebeple yeniden başvuru yapmak çok daha mantıklı. Hızlı bir başvuru yaparsak vizeniz yetişecektir. Gerekli bilgilendirme mailinize gönderilmiştir.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  44. ayla 17:36 de 27/03/2018 - Yanıtla

   ünüversite öğrencilerine konsolosluk vize vermekten kaçınıyor bahaneleride 9. madde çok komik çokta haksızler

  45. kubra 11:42 de 26/03/2018 - Yanıtla

   Merhaba. Almanya Ticari amaçlı vizeye başvuruda kendi firmam yerine çağıran firmanın ödemelerimi karşılayacağını seçtim. Bir karışıklık yapıp onu işaretlemişim. Evraklar arasında da kendi firmamın karşılayacağı,çağıran firmanın karşılamayacağına dair yazı var. Red sebebi olabilir mi? Sadece formunbir iki kısmında böyle hatalar var. Çok teşekkürler..

   • VizeyeBasvur 13:19 de 27/03/2018 - Yanıtla

    Kübra Hanım Merhaba,
    Yapmış olduğunuz hata küçük bir hata gibi görünse de seyahat planınızı etkileyen bir durum. Diğer tüm evraklarınız detaylı şekilde hazırlanmış ise konsolosluk yetkilileri hatanızı gözardı ederek vize verebilir ancak ret olasılığı da mevcut.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  46. Ceren 21:44 de 23/03/2018 - Yanıtla

   Merhabalar bende yaklasık 3 hafta once vıze basvurusu yapmıştım ama red cevabı geldi evraklaırm herseyım tam olmasına rağmen 9.maddeden dolayı red geldi benim gerı donceğıme inanmamıslar oğrencıyım ve belgemıde verdım ve ıtıraz dılekçesı yazdım ve almanyadan akrabam tekrar temınatlı davetiye gonderdı kesın donüs tarıhlı sızce bu itiraz olumlu sonuçlanır mı başka yapmam gereken bırsey var mı?

   • VizeyeBasvur 13:13 de 27/03/2018 - Yanıtla

    Ceren Hanım Merhaba,
    Yazmış olduğunuz itiraz dilekçesinin içeriği ve ek evraklarınız, itirazın makul görülmesi ve vize verilmesi açısından çok önemli. Eğer doğru bir dilekçe yazarak, gerekli ek evrakları da sunduysanız, değerlendirme sonucu olumlu çıkabilir.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

    • Mehtap Güvenç 09:43 de 14/04/2018 - Yanıtla

     Dilekce yazdinizmi? Cevabi ne oldu ve hangi IDATA?

     • VizeyeBasvur 21:16 de 16/04/2018 - Yanıtla

      Sorunuza yanıt verildi.
      VizeyeBasvur Destek Ekibi

      • engin 17:53 de 10/10/2019

       Merhaba Almanya konsolosluğu bana 3 6 8 9.maddelerden ret mektubu göndermiş ne yapabilirim yardımcı olur musunuz?

      • VizeyeBasvur 11:49 de 14/10/2019

       Engin Bey Merhaba,

       Bahsettiğiniz maddelerden her birisi farklı bir sebebi gösteriyor. Bu maddelerin alt maddelerinin de mevcut olduğunu bilmelisiniz. Eğer yaptığınız başvuru ile ilgili detayları ofisimizle iletişime geçip iletebilirseniz, sorunun tespiti ve bir çözüm yolu varsa bununla alakalı bilgi alabilirsiniz.

       VizeyeBaşvur Destek

  47. kubra 10:23 de 22/03/2018 - Yanıtla

   Merhaba. Almanya vizesi için başvurdum. İlk vizem olucak. Bütün belgeleri verdim formu da doldurum ancak formda hata var. Ticari amaçlı başvurdum. Formu doldururken davetiyemi imzalayan kişinin ismini yazdım otel yerine. Otel bilgisi evraklar arasında var fakat bu red almama sebep olur mu?

   • VizeyeBasvur 15:30 de 22/03/2018 - Yanıtla

    Kübra Hanım Merhaba,
    Yapmış olduğunuz hatanın çok büyük bir etki yaratacağını sanmıyoruz ancak Almanya Konsolosluğu’nun son dönemlerde değerlendirme kriterlerinin sertleştiği düşünülürse çok emin konuşamıyoruz. Genel itibari ile ret sebebi olacak bir hata olmadığını söyleyebiliriz.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  48. İrem 15:56 de 20/03/2018 - Yanıtla

   Merhabaa iyi günler! Daha oncede yazmistim buraya kapsamlii bi vize basvurusu yaptim demistimm dugun icin istek yapildi bana gecen hafta vize basvurusu yaptim dugun organizasyonundan nikah sahidi oldugum belgelere kadar evraklarimi hazirlayip vize basvurusunda bulunmustum sizde bana almanyaya gidisinizden cok turkiyeye neden donmeniz gerektigine dair bilgi de verebilirdiniz ama kapsamli bi basvuru yapmissiniz olumlu cevap almanizi temenni ediyoruz demistiniz bugun beni izmir konsolosluktan aradilar neden red cevabi aldigima dair sordular sistemde daha once red cevabi aldigim cikinca merak etmisler ben de eksik evraklarim vardi dugun icin gittigimi inandirici bulmamislar dedim anlattim iste donmem gerektiginden bahsettim agustos ayinda sinav basvurum var yeni mezun oldum kpssye hazirlaniyorum kasim ayinda buyuk bi sinavim var benim tek amacim kuzenimin bu ozel gununde yaninda olmak baska bi amacim yoktur diye ozellikle belirttim kadin da herseyi sordu. Sizce geri donme zorunlulugumdan bahsettim konsolosluga iletilir mi bu anlattiklarim? Kuzenimin benim icin ne kadar onemli oldugundan bahsettim. Ve yaklasik 1 bucuk ayligina gelmek istiyorum 1 haziran kesin donus diye belirttim. Sizce vize konusunda sansim olumlu gidicek mi?

  49. İrem 14:46 de 15/03/2018 - Yanıtla

   Merhaba ben 14 subatta almanya schengen vize basvurusunda bulundum orda teyzem var ve enistem orda konaklayacagim eve kadar belirterek bi davetiye yolladi kuzenimin dugunu icin gitmek istiyodum ve kuzenimin nikah sahidi bendim. Evraklari hazirladim ilk defa basvuru yaptim kendi basima hazirladim butun evraklarimi fakat 2 mart gunu ret cevabi geldi gerekce olarak 8.maddeyi ongorduler sadece. Sozlu olarak uyusmamaktadir diye bi gerekce vardi. Ama ne elcilikten arandim ne de bi mail aldim. Hic bir sekilse sozlu irtibata gecmemistik. Ankaraya gitmisti benim dosyam ogrenci oldugum icin nevsehirde. Mezun olmak uzereydim ama sistemde hala ogrenci gorunmekteydim. Simdi almanyadan enistemler ve kuzenim tekrar istek yapti ve dugun davetiyelerini benim nikah sahidi oldugum belgeleri dugun salonu organizasyonundan tutun nufus cuzdani fotokopilerine kadar ne kadar evrak varsa yolladilar dugune 1 bucuk ay kaldi itiraz etmek istedim ama 3 ay bile surebilir dediler yeniden basvuru yaptim dun kuzenimin bana yolladigi gelinlik damatlik resimlerini de cikarttirip dosyaya koydum ve dun yeniden istek yaptim antalya da ikamet ettigim icin ve mezun oldugum icin simdi dosyam izmire yollandi ve sansimin arttigini soyledi idata gorevlileri izmire gittigi icin. Sizce ikinci basvuruda vize verirler mi?

   • VizeyeBasvur 15:45 de 15/03/2018 - Yanıtla

    İrem Hanım Merhaba,
    Öncelikle mesajınız için teşekkür ederim. Anlaşıldığı kadarı ile çok kapsamlı bir başvuru yapmışsınız bu da olumlu yanıt alma şansınızı arttırıyor tabiki ancak sizi başvurunuzda Almanya ile ilgili bölümden çok Türkiye’ye neden döneceğinizi izah etmeniz de önemli. Sizin durumunuz için bir master başvurusu, işe başlayacağınıza dair bir yazı vs. Ancak en başta belirttiğimiz gibi oldukça ayrıntılı bir başvuru yapmışsınız, olumlu sonuç alacağınızı temenni ediyoruz.
    İyi Şanslar,
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  50. Gamze 20:34 de 13/03/2018 - Yanıtla

   2 hafta önce basvurdum sirkette çalışıyorm evraklarm eksiksiz ve 9.maddeden red yedim itiraz etmek istiyorm düğün davetiyesi geldi kuzenimden düğün icin 1 hafta izin bile yeterli itiraz dilekcesinde neyi ön plana koymalıyım sirketim kefil olsa olur mu bilgi verebilir misinz?

   • VizeyeBasvur 15:35 de 15/03/2018 - Yanıtla

    Gamze Hanım Merhaba,
    İtiraz ya da ret sonrası tekrar başvurularda, başvuru dosyasının tamamını görüp inceleme yapmadan yorum yapmak gerçekten çok zor. Size verdiğimiz bilgi genel için geçerli ancak sizin dosyanız için faydasız veya hatalı bile olabilir. İtiraz için dikkate alınması gereken en önemli husus, vize reddi alınan alt başlıkların tek tek açıklamasının yapılması ve gerekiyorsa dökümanlarla desteklenmesidir. Ve tekrar etmekte fayda var, mümkünse dilekçenin Almanca olması çok önemlidir. Almanca yazılmayan dilekçeler İngilizce hazırlanmak zorundadır.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  51. Ümit 01:19 de 11/03/2018 - Yanıtla

   Merhaba,
   29.08.2017-25.11.2017 tarihlerinde Schengen vizesi ile 3 ay Almanya’da dil okulu için bulundum. Dönüşte ulusal vizeye başvurdum. Geçen hafta ret cevabı aldım. Gerekçe olarak Türkiye’de de Almanca öğrenebilirmişim bunun için oraya gitmem şart değil denilmiş. Ayrıca doktora öğrencisi olduğum için tez araştırmamı saha çalışması olarak Almanya da yürütmeyi istediğimi belirtmiştim. Bunun için Türkiye’deki hocamdan referans mektubu da almıştım. Ancak red cevabında buna hiç deginilmemis. Tekrar Schengen e başvurabiliyor muyum yoksa itiraz etmeyi mı önerirsiniz? Bu konuda yardımcı olursanız memnun olurum.

   • VizeyeBasvur 16:37 de 12/03/2018 - Yanıtla

    Ümit Bey Merhaba,
    Almanya Ulusal vize reddi ile Almanya Schengen vizesi reddi arasında bazı temel farklılıklar mevcuttur. Bunlardan en önemlisi, ulusal vizenin Schengen vizesine göre pek çok avantajı bulunduğundan değerlendirme kriterleri biraz daha dikkatli yapılmaktadır. Sizin başvurunuzdaki en önemli kısım, Almanca’yı neden öğrenmek istediğinizi ve hangi alanda kullanacağınızı iyi izah edebilmek olacaktır. Eğer evraklarınızın ve açıklamalarınızın çok iyi olduğunu düşünüyorsanız itiraz edebilirsiniz. Ulusal vizeden aldığınız ret, Schengen vizesi başvurusu yapmanıza engel değildir ancak temelde senaryonuz değişmeyeceğinden sonuç da değişmeyecektir.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  52. ayla 14:35 de 08/03/2018 - Yanıtla

   oğlum ünüversite öğrencisi bütün evrakları sunduk maddi olarak şahsi hesabında 200 bin lira var eşimde sponsor oldu kısaca maddi olarak bir sorun yok eniştesi vize süresince almanyada yanlarında konaklayacağını bir belge sundu oturum ve pasaport fotokopisini ekleyerek ama vize reddi aldık itiraz etmeyi düşünüyoruz bile alınmış vaziyette 24 martta uçması gerekdi sürpriz oldu ne tavsiye edersiniz.ilginize tşk.ler

   • VizeyeBasvur 16:16 de 08/03/2018 - Yanıtla

    Ayla Hanım Merhaba,
    Vize ret maddelerinizi tam olarak göremediğimiz için net bir yorum yapamasak ta, sponsorlu bir öğrencinin hesabında 200 bin TL olması çok mantıklı olmamış. Şahsi hesabında para olmasına gerek yok, önemli olan eşinizin hesabının güçlü olması. 24 Martta gitmeyi hedefliyorsanız itiraz etmenizi tavsiye etmem, çünkü yetişmeyecektir. Yeniden başvuru ve öncesinde inceleme yapabilmemiz için gerekli bilgileri mail adresinize ilettik, hızlı hareket edilirse yetiştirebiliriz.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  53. Ayşegül 22:13 de 06/03/2018 - Yanıtla

   Merhaba bugün Almanya red cevabı aldım 2. Ve 9. Maddeden aile ziyareti kapsamında başvurmuştum davetiyeyi gönderen akrabam değildi, idatanın sitesinde yazan bütün evrakları götürmüştüm iki açık öğretim bölümünde öğrenciyim sınav takvimime göre düzenledim seyahat tarihini yani 9. Maddeden orda kalmak gibi bir düşüncem yoktu 2. Maddede ise gerekli evrakları sunduğumu düşünüyorum eksik ne olabilir nasıl itiraz etmeliyim

   • VizeyeBasvur 19:28 de 07/03/2018 - Yanıtla

    Ayşegül Hanım Merhaba,
    Evraklarınızın eksik olup olmadığını kontrol edebilmemiz ve sorunları tespit edebilmemiz için; vize ret mektubu, içeri verilen evrakların ayrıntılı bir listesi ve davet mektubunuzun incelenmesi gerekmekte. Genel anlamda neler yapılması gerektiğini mail yolu ile danışmanlarımız iletecektir.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  54. Nurettin 03:24 de 06/03/2018 - Yanıtla

   Ben 8 ve 9 madde dolayı red aldım öğrenciyim kuzenim davetiye gönderdi bir daha başvuracam bir sıkıntıyla karşılaşabilirmiyim

   • VizeyeBasvur 19:25 de 07/03/2018 - Yanıtla

    Nurettin Bey Merhaba,
    Ret maddelerinizden anlaşılacağı üzeri temel sıkıntı ülkeye geri döneceğinizi kanıtlayamamış olmanız. Tekrar başvuru için gerekli bilgilendirme mail yoluyla yapılmıştır.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  55. Bsr 18:21 de 02/03/2018 - Yanıtla

   İyi gunler..90 gun almanyada kaldim ama turkiye donunce tekrar vize basvurusu yapabilirmiyim…

   • VizeyeBasvur 19:23 de 02/03/2018 - Yanıtla

    Büşra Hanım Merhaba, Schengen vizeleri 6 ay içerisinde maksimum 90 gün konaklama hakkı tanır. Şayet bundan önceki vizenizi kurallarına göre kullandıysanız tekrar başvuru yapmanızda bir sakınca yok. Kalış sürenizle ilgili tereddütleriniz varsa, ofisimizi arayarak bilgi alabilirsiniz.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  56. Ebru 15:18 de 28/02/2018 - Yanıtla

   Merhaba ben vize başvurusunda bulundum red cevabi geldi .üniverste mezunuyum ailemle kaliyorum gerekli ekonumik yeterliğe sahip .gidip gelmemem söz konusu değil burda emek etiğim bir okulum var tekrar dönmem gerekiyor zaten bu gerekçe yanliş nasil itiraz edebilirm

   • VizeyeBasvur 17:49 de 01/03/2018 - Yanıtla

    Ebru Hanım Merhaba,
    Bir çok başvuruda olduğu gibi, konu sizin niyetinizi iyi anlatmanıza bağlıdır. Burada sizi bağlayan pek çok sebep olsa da bunları evraklar yolu ile kanıtlayamazsanız vize almanız zorlaşır. İnceleme için danışman arkadaşlarımız tarafınıza mail yolu ile bilgilendirme yapmıştır.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  57. osman 19:58 de 22/02/2018 - Yanıtla

   merhaba,

   almanya vizesi icin 2 kez basvurdum. ilk redden sonra itiraz ettim. ikinci reddimi ise bugün aldim. sorun hep 9. madde.

   eşim ve cocuklarim oradalar. onlari görmek istedigimi dile getirdim.

   suan ne yapmaliyim bilgi verebilirmisiniz?

   • VizeyeBasvur 21:11 de 22/02/2018 - Yanıtla

    Osman Bey Merhaba,
    Almanya Konsolosluğu tarafından Türkiye’ye geri döneceğinizi ispatlayamadığınız anlaşılmakta. Daha ayrıntılı bilgi için danışmanlarımız size ulaşacaktır.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  58. Kader 18:40 de 22/02/2018 - Yanıtla

   Merhaba ben bi firma aracılığıyla başvuru yapmama rağmen 3. 8. 9. Maddelerden red talebi aldım bütün evraklarım hazırdı sadece otel ve uçak rezarvasyonlarımı firma halledicekti ama şuan red aldım arkadaşımla yıllık izinlerimizi yapıp gelicektik onun davetiyesi olduğu için alabildi ama ben şuan bu duruma itiraz etmek istiyorum sizce ne yapmalıyım kısa bi sürem kaldı

   • VizeyeBasvur 21:09 de 22/02/2018 - Yanıtla

    Kader Hanım Merhaba,
    3 maddeden birden vize reddi almanız genellikle evraklarda bir eksiklik veya hata olmuş olabileceğini gösterir ancak kesin bilgiye inceleme yapıldıktan sonra danışmanlarımız aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Gerekli bilgilendirme mail olarak gönderilmiştir.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  59. Ferhat 16:22 de 22/02/2018 - Yanıtla

   7 şubatta Almanya aile ziyareti ıcın vıze basvurusunda bulundum öğrencıyım almanyadakı kuzenımde istek yaptı 8. Ve 9. Maddeden dolayı red cevabı aldım itiraz mı etsem tekrar mı vıze basvurusunda bulunsam

   • VizeyeBasvur 21:05 de 22/02/2018 - Yanıtla

    Ferhat Bey Merhaba,
    İnceleme için gerekli bilgilendirme maili gönderilmiştir. Değerlendirme sonucunuza göre itiraz veya yeniden başvuru yapılması yönünde danışmanlarımız tarafından bilgilendirileceksiniz.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  60. Ahmet 13:04 de 22/02/2018 - Yanıtla

   Merhabalar Almanya konsolosluğu vizemi 8 ve 9 maddeleri sebep göstererek vize reddi vermiş.İzlemem gereken yol önerilerinize ihtiyacım var.Tr de şirket ortaklıgım var.Sadece aile ziyareti yapacaktım.Şimdiden yardımınız için teşekkür ederim.

   • VizeyeBasvur 14:52 de 22/02/2018 - Yanıtla

    Ahmet Bey Merhaba,
    İnceleme için gerekli bilgilerin bulunduğu mail tarafınıza iletilmiştir. İncelemeniz yapıldıktan sonra gerekli adımlar danışmanlarımız tarafından aktarılacaktır.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  61. Onur 23:11 de 21/02/2018 - Yanıtla

   8 ve 9 maddeden red yedim itiraz Edecem Ne yapmam Gerek ? Bilgi verirmisiniz ? Hiç bir şeyim eksik değildir dayım istek Gönderdi ? Gönderdiği herkese onay geldi bana tek red geldi ne yapmam Gerek acaba

   • VizeyeBasvur 13:55 de 22/02/2018 - Yanıtla

    Onur Bey Merhaba,
    Hiçbir eksiğinizin olmadığını düşünüyorsanız, bağlı bulunduğunuz Almanya temsilciliğine bir itiraz dilekçesi doldurmanız gerekiyor. Dilekçe ile ilgili genel bilgileri sayfada bulabilirsiniz. Dilekçe için profesyonel destek almak isterseniz ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  62. ferhat aydın 15:06 de 21/02/2018 - Yanıtla

   Türkiye dışından bir ülkeden başvurdum ve sadece randevu tarihi için 6 aydan fazla bekledim. 9. maddeden red gelmiş. Ama neye inanmadılarda geri dönmeyeceğimize kanaat getirdiler konsoloslukda bir muhatap yok. İtiraz edebilirsiniz dediler sadece IDATA çalışanları. Eşin akrabalarını ziyaret amaçlı davetiye ile başvuru yapmıştık.
   Dilekçenin hangi dilde olması gerekiyor

   Neleri ön plana çıkarmak lazım neye dikkat etmek lazım hangi belgeyi tekrar vermek lazım . yardımcı olurmusunuz.

   • VizeyeBasvur 17:55 de 21/02/2018 - Yanıtla

    Ferhat Bey Merhaba,
    Tüm evraklarınızın eksiksiz olduğuna inanıyorsanız itiraz edebilirsiniz. İtiraz dilekçesi Almanca ya da İngilizce hazırlanmalı ve tüm seyahat programınızı, ve ret verilen alt başlıklar her ne ise neden doğru olmadığını ayrıntıları ile yazmalısınız. Ortalama değerlendirme süresinin 1-1.5 ay olduğunu tekrar hatırlatırız.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  63. Kadir 14:58 de 20/02/2018 - Yanıtla

   Merhaba
   2. Şubatta almanya vize başvurusu için ankaraya gittim ve bugün red cevabı aldım. İşlemleri bir acenta aracılığıyla gerçekleştirdim. Gitme sebebim nişanlıyım ve ailesi orada. Orada 18 martta kına törenimiz olacaktı. Belgeleri eksksiz sunmuştum. İtiraz etmek istiyorum ne yapmalıyım. Şimdiden teşekkürler

   • VizeyeBasvur 15:22 de 20/02/2018 - Yanıtla

    Kadir Bey Merhaba,
    Gerekli adımlar mailinize gönderilmiştir.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  64. Deniz 19:34 de 19/02/2018 - Yanıtla

   Merhaba, Annem için vize başvurusu yaptık fakat 3. ve 8. maddelerden dolayı red oldu. Kendisi sigortalı çalışan fakat ödemeleri elden alıyor hesabına bir miktar tutar yatırıp hesap dökümü için evrak verdik ama hesabındaki tutarmı yeterli olmadı yoksa maaş ve düzenli harcamamı görmek istedikleri için 3. Madde red oldu anlayamadık? 8. Madde içinde nüfus kayıt örneği verdik fakat kendi anne babasının olduğu belgeyi almamışız o eksik kaldı ve düğün için gidecekti düğün davetiyesini eklemedik o yüzden red edilmiş olabildiğini düşünüyoruz. Bu durumda eksik evrakları tamamlayıp hesabına bir miktar daha tutar yatırarak itiraz etmemizmi yoksa tekrar başvuru yapmamızmı mantıklı olur ?

   • VizeyeBasvur 12:54 de 21/02/2018 - Yanıtla

    Deniz Hanım Merhaba,
    Sizin durumunuz için itiraz yerine yeniden başvuru yapmak daha doğru görünüyor Deniz Hanım. Anlayabildiğimiz kadarı ile pek çok evrakta eksiklikler veya tereddütlü bölümler mevcut. Profesyonel yardım alarak başvuru yaparsanız, eksikleriniz sizin adınıza kontrol edileceğinden daha doğru bir başvuru yapma şansınız olacaktır. Vize başvuru süreci ile ilgili bilgilendirme maili tarafınıza iletilmiştir.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  65. Yalım kapısız 13:30 de 14/02/2018 - Yanıtla

   Merhaba. Martaş lojistikte italya ya seyahati esnasında aracıma kapikukede mülteci bindirildiginden dolayı alman vizem ı iptal etti. Elimdeki evraklarin orijinalini ve dilekçemi konsolosluga vererek bir görüşme yaptım. Lakin 6. Maddeden vize talebim ret edildi. Tekrar başvurumun üzerinden 3 ay geçti. Çalışmam için vize almam gerek. Tir sofor uyum. Başka bir ülkeden shengen almam mümkünmü yoksa tekrar alman konsolosluğuna mi müracaat etmeliyim. Bilgilendirirseniz çok sevinirim

   • VizeyeBasvur 13:39 de 15/02/2018 - Yanıtla

    Yalım Bey Merhaba,
    6. Maddenin hangi alt başlığında ret aldığınızı bilemiyorum ancak, bu maddeden ret alanların tekrar vize alması çok zordur. Tekrar başvuru yapmadan önce sınırda yaşadığınız olayla ilgili bir soruşturma yapılıyorsa sonucunu beklemenizi ve olumlu sonuçlanırsa Alman makamlarına bildirmenizi tavsiye ederim. Ancak bu durum düzeldikten sonra vize alabilirsiniz. Diğer Schengen ülkeleri için de durum aynı olacaktır.

    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  66. Güler 19:36 de 09/02/2018 - Yanıtla

   Merabalar bende vize basvurusu yapmistim saglik memuruyum ama 8.ve 9.madde ile red karari geldi ayrica davetiyemide geri gondermisler itiraz etmek istiyorum neler yapabilirim ayrica yeniden davetiye istemem gerekiyomu

   • VizeyeBasvur 10:40 de 12/02/2018 - Yanıtla

    Güler Hanım Merhaba,
    Öncelikle davetiyenizin tarihleri halen güncelse (seyahat etmek istediğiniz tarihleri kapsıyorsa) yeni bir davetiyeye ihtiyacınız olmayacaktır. İnceleme için tarafınıza gerekli bilgilendirmeler gönderilmiştir.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  67. Murat semiz 00:05 de 09/02/2018 - Yanıtla

   Merhaba ben murat Semiz vize başvurusu 9 maddeyle red edildi. Eşim türk vatandaşı ama Almanya’da doğup büyüdü. 6 ayda bir bu sebepten dolayi giriş çıkış yapıyor. Şuanda Türkiye’de bulunuyoruz ama eşimin oturumu her iki tarafta da görünüyor. Bu yüzden 9 maddeyle birlikte eşimin Almanya’da olduğu sanilip benimde onun yanında kalicagimi düşünüp vize vize bitiş tarihinden sonra geri dönüş yapılmayacağını zannediyorlar .

   • VizeyeBasvur 10:30 de 12/02/2018 - Yanıtla

    Murat Bey Merhaba,
    Sizin durumunuz dediğiniz gibi yanlış anlaşılmış olabilir. Seyahat amacını doğru anlatabilmek gerek evraklar, gerekse dilekçeniz vasıtası ile çok ayrıntılı yapılmalıdır. Dosyanızı tam olarak inceleyebilmemiz için gerekli bilgiler mail adresinize gönderilmiştir.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  68. Şivga 21:31 de 08/02/2018 - Yanıtla

   merhaba. vizem RED geldi 3. 8. Ve 9 maddelerden . Zaten uçuş tarihim de geçti 1 şubat Türkiye’den çıkış demiştim uçak rezarvasyonu göstermiştim . Şuan itiraz dilekçesi verebilirmiyim yeniden başvurumu gerekli.

   • VizeyeBasvur 10:25 de 12/02/2018 - Yanıtla

    Merhaba,
    Ret mektubunu görmeden ve içeri sunduğunuz evrakları bilmeden fikir yürütmek yanlış olur ancak 3 maddeden birden ret aldığınıza göre büyük ihtimalle eksikleriniz var ve bu durumda genellikle yeniden başvuru yapmak daha doğru bir yol. İnceleme için gerekli evrakların bulunduğu maili tarafınıza ilettik, gerekli evraklar ulaşır ulaşmaz size inceleme sonucunu aktaracağız.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  69. uğur tavlı 02:07 de 05/02/2018 - Yanıtla

   Merhaba 4 yıl önce Almanyadan red yedim çaliştiğim şirket vize başvurusu yaparken çikiş vermiş işçi olduğumu belirten evrak verdim ve işten çikişimi görmüşler haliyle red aldim, sonrasında 2 kez yunanıstana vize alip yunanistandan almanyaya gittim almanyadan dönüşleri yaptim. şimdi almanya aile birleşimi vizesi için başvuru yapacağim almanya 4 yıl önce verdiğini görüp sorun yaparmi?

   • VizeyeBasvur 16:09 de 05/02/2018 - Yanıtla

    Uğur Bey Merhaba,
    Daha önce Almanya’dan aldığınız ret sizin için olumsuz bir nokta olsa da aradan geçen 4 yıl ve Schengen girişleriniz sebebi ile çok büyük bir etki yaratmaz. Ancak aile birleşimi vizesini çok dikkatli olarak eksiksiz ve hatasız yapmalısınız.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  70. Enes enes 15:44 de 01/02/2018 - Yanıtla

   Mail adressimi yanlis girmissim ben sanirim simdi düzeltim tekrae yollarmissiniz suan yazdim mail adressine?

   • VizeyeBasvur 17:10 de 01/02/2018 - Yanıtla

    Tekrar gönderilmiştir.
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  71. Enes enes 14:03 de 01/02/2018 - Yanıtla

   Banada 9. madde israetlenerek red geldi sebebte Eşim Almanya’da yaşadi için geri dönüş yapmıcamı düsünüyorlar. Nasıl itiraz edebilirim 6aylik oglumda Almanya’da onlari ziyarete gidicektim.

   • VizeyeBasvur 14:53 de 01/02/2018 - Yanıtla

    Enes Bey Merhabalar,
    Tam bir inceleme yapabilmek için gerekli bilgileri mail adresinize ilettik. Bilgiler tarafımıza ulaşır ulaşmaz değerlendirmeniz yapılacaktır.
    İyi Günler,
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  72. Ebru 21:29 de 26/01/2018 - Yanıtla

   Mehabalar.
   Almanya vize başvurum 9 nolu madde işaretlenerek reddedilmiştir. İtiraz dilekçimi yazdım ve e-posta yolu ile yolladım. Fakat aslında yeniden başvursam daha iyi olacaktı. Bilmiyordum itiraz ettiğimde sonuçlanana kadar tekrar başvuramayacağımı. İtiraz dilekçemi geri çekip tekrar başvurmak istiyorum uçuşuma az kaldı. İtiraz dilekçemi nasıl geri çekebilirim? Teşekkürler

   • VizeyeBasvur 18:03 de 27/01/2018 - Yanıtla

    Ebru Hanım Merhaba,
    İtiraz dilekçesini çekmek için konsolosluk ile irtibata geçebilirsiniz. Bununla alakalı bir ön onay bile alsanız yeni başvuru yapabilmek için yeterli olacaktır. Başvuru adımlarını içeren bir maili tarafınıza gönderdik.
    İyi Günler,
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  73. Atakan Atay 17:58 de 16/01/2018 - Yanıtla

   Almanya vizesi için yaptığım başvuruda 8.ve 9.maddeler gereğince red kararı verilmiş.Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim,itiraz edicem yardımcı olvabilceğiniz bi durun var mı ???

   • VizeyeBasvur 15:56 de 17/01/2018 - Yanıtla

    Atakan Bey Merhaba,
    Özellikle 8. madde genellikle evrak değiştirmeyi ya da eklemeyi içeren bir madde olduğundan itiraz yerine yeniden başvuru öneriyoruz. Ancak başvuru yaptığınız tüm evrakların incelenmesi, karar verebilmek açısından oldukça önemli. Sonuç yeniden başvuru da olsa, itiraz da olsa danışmanlarımız size yardımcı olacaktır. Konu ile ilgili gerekli incelemenin yapılabilmesi için bilgilendirme maili tarafınıza iletilmiştir.
    İyi Günler Dileriz,
    VizeyeBasvur Destek Ekibi

  74. Banu Karaca 14:38 de 30/12/2017 - Yanıtla

   Merhaba,
   Almanya vizesi için yaptığım başvuru, ”Almanya Vize Reddi 3. Madde” işaretlenerek kabul edilmedi. Bu durumda ne yapmamı önerirsiniz. Tek başıma başvuru yaparak hata yapmak istemiyorum, yardımızınızı rica ediyorum.

   • VizeyeBasvur 16:34 de 01/01/2018 - Yanıtla

    Banu Hanım Merhaba,
    Almanya vize reddi 3. madde, genel itibari ile sunduğunuz finansal evrakların yetersiz veya hatalı olduğu durumlarda görülmektedir. Eğer Almanya’dan bir davetiye aldıysanız, davet eden kişiden kaynaklanan bir sorun olma ihtimali de mevcut. Öncelikle vize başvurusu yaparken kullanmış olduğunuz evrakları gördüğümüzde sorunu daha net anlama imkanı bulabiliriz, sebebi anladıktan sonra da gerekli düzenlemeleri yaparak, sizin adınıza hatasız bir başvuru yapabiliriz. Konu ile ilgili bilgilendirmeler, mail adresinize iletilmiştir.
    İyi Seneler,
    VizeyeBaşvur Destek Ekibi.

  Siz de fikrinizi belirtin