Almanya Vize Reddi İtirazı ve Tekrar Başvuru

///Almanya Vize Reddi İtirazı ve Tekrar Başvuru

Almanya vize reddi, Almanya Büyükelçiliği’nin ya da Almanya Başkonsolosluğu’nun vize başvuru dosyanızı inceledikten sonra, seyahatinizi uygun bulmaması sonucu verdiği karardır. Turistik, ticari yada eğitim amacı ile Almanya’ya gitmek isteyenler, öncelikle vize formunu doldurmalı ve Almanya Büyükelçiliği’nin talep ettiği bazı evrakları hazırlamalıdır. Bu evrakların eksik, hatalı ya da aldatıcı olarak hazırlanması, formun hatalı ya da doğru olmayan bilgiler içermesi vize başvurunuzun onaylanmamasına sebep olmaktadır. Peki bu durumda evrakların doğru olması, formun ve diğer tüm işlemlerin eksiksiz hazırlanması nasıl sağlanabilir ?

almanya vize reddi

Almanya vize reddi alanlar, 2 seçeneğe sahiptir: Bunlar verilen karara itiraz ve tekrar başvuru oluşturulmasıdır. Ancak hangi adımı izlerseniz izleyin öncelikle yapılması gereken, Almanya vize reddi sebebinizi düzgün tespit ederek bu olumsuz koşulu düzeltmek olmalıdır.

Bu yazımızda Almanya vize reddi sonrası yapılabilecek tüm alternatifleri sizler için açıklamaya çalışacağız.

Büyük Fırsat !

Aşağıdaki formu şimdi doldurarak Almanya vize reddinizi uzmanlarımıza ücretsiz olarak inceletebilirsiniz.

Formu Doldurmaya Başla

Almanya Vize Reddi Nedenleri

Almanya vize reddi nedenleri, Almanya Büyükelçiliği’nin pasaportunuz ile birlikte size ulaştırdığı genellikle 2 sayfadan oluşan Almanca ve Türkçe açıklamaları bulunan bir mektupta yer alır. Toplamda 9 ana başlıkta toplanan Almanya vize reddi sebepleri, size gönderilen mektupta, sizinle ilgili olan maddeler işaretlenmiş halde gelir.

Vize reddi nedenleri bir veye birden çok maddeye dayanabilir. Yapılması gereken işaretli maddelerin düzeltilmesini sağlamaktır. Aşağıdaki bölümde Almanya vize reddi maddelerini olabildiği kadar genişleterek anlatmaya çalışacağız.

Almanya Vize Reddi 1. Madde

‘‘Es wurde ein falsches, gefälschtes oder verfälschtes Reisedokument vorgelegt‘’

Almanya vize reddi 1. maddenin Türkçe çevirisi: Sahte veya üzerinde oynanmış seyahat evrakı sunulumştur.

 • Bu madde, en ciddi vize reddi sebeplerinden biridir. Şayet verdiğiniz evrakların orjinalliğinden eminseniz, destekleyeci belgelerle itiraz etmek mümkündür.

Almanya Vize Reddi 2. Madde

‘’Der Zweck und die Bedingungen des beabsichtigten Aufenthalts wurden nicht nachgewiesen.’’

Almanya vize reddi 2. madde Türkçe çevirisi:Öngörülen seyahat şartları ve amacı kanıtlanmamıştır. Bu maddeden alınan vize reddi olası sebepleri:

 • Evrakların tamamının sunulmamış olması,

 • Seyahatin amacının, sunulan evraklar tarafından anlaşılamaması,

 • Seyahatin amacı ile ilgili çelişkili bilgiler verilmiş olması,

 • Seyahat amacı ile verilen belge/sözlü ifadelerin uyuşmaması,

 • Akrabalık bağının kanıtlanamaması,

 • İş durumunun teyit edilememesi ya da belgelendirilememesi,

 • Başvurulan tarihlerin izin tarihinize uygun olmaması,

 • Daha önceki vizenizin Almanya ziyareti için kullanılmaması,

 • Otel ve uçak bileti rezervasyonlarının süreç içinde iptal olması.

Yukarıda belirtilen sebeplerin pek çoğu genel itibari ile evrak eksikliğinden ya da hatalı evrak grubundan oluşmaktadır. Bu sebeple eksik evrakların toparlanarak tekrar başvuru yapılması gerekir. Bu madde için itiraz hakkı genel itibari ile önerilmez.

Almanya Vize Reddi 3. Madde

‘’ Sie haben nicht den Nachweis erbracht, dass Sie über ausreichende Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts für die Dauer des beabsichtigten Aufenthalts oder für die Rückkehr in Ihren Herkunfts- oder Wohnsitzstaat oder für die Durchreise in einen Drittstaat verfügen, in dem Ihre Zulassung gewährleistet ist, oder Sie sind nicht in der Lage, diese Mittel rechtmäßig zu erlangen.’’

Almanya vize reddi 3. madde Türkçe çevirisi: Seyahat için başvurduğunuz süre için; Geçiminizi sağlayacak, ülkenize ve ya sizi kabul edebilecek başka bir ülkeye gitmek için yeterli maddi olanaklara sahip olduğunuza dair kanıtlayıcı belgeler sağlanamamıştır. Bu maddi imkanlara yasal yoldan ulaşımınız mümkün görünmemektedir. Bu maddeden alınan vize reddi olası sebepleri:

 • İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca sunulmuş taahütname/davetiyeden, davet eden kişinin kredibilitesinin olmaması,

 • İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca sunulmuş taahütname/davetiyenin ibraz edilmemiş olması,

 • Seyahati karşılayacak gerekli maddi olanakların belgelendirilememesi,

 • Son 3 aya ait banka hareketlerinin yerine, bankadan alınan bir teyit mektubunun iletilmesi,

 • Son dönemde hesaba yatırılan bir tutarın, 3 aylık banka hareketleri olmadan verilmesi.

Yukarıda belirtilen maddeler (ilk şık hariç) evrak eksikliğinden veya hatalı evrakların iletilmesinden kaynaklandığından, doğru evraklarla tekrar başvuru yapılmasını tavsiye ederiz. Evrakların düzeltilmesi ve hangi ek evrakların eklenmesi gerektiği konusunda danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Almanya Vize Reddi 4. Madde

‘’ Sie haben sich im gegenwärtigen Zeitraum von 180 Tagen bereits 90 Tage Gebiet der Mitgliedstaaten auf der Grundlage eines einheitlichen Visums oder eines Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit aufgehalten.’’

Almanya vize reddi 4. madde Türkçe çevirisi: 180 günlük zaman diliminde, Schengen bölgesi veya sınırlı bir bölgede, geçerli bir vizeyle 90 gün kalmış bulunmaktasınız.

 • 180 günlük bir zaman diliminde, Schengen bölgesinde bulunan herhangi bir (veya birden fazla) ülkede maksimum 90 gün kalabilirsiniz. Bu durumda alınan vize reddine itiraz etmek ya da yeniden başvurmak mümkün değildir.180 günlük periyottan sonra tekrar başvuru yapmak mümkün olacaktır.

Almanya Vize Reddi 5. Madde

‘’Sie wurden im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben von ___.’’

Almanya vize reddi 5. madde Türkçe çevirisi: Schengen Bilgi Sistemine (SIS) _______________________ (üye devlet adı belirtiniz) tarafından sizinle ilgili giriş yasağı kaydı girilmiştir.

 • Schengen Bilgi Sisteminde adınıza giriş kaydı yasağı konduğunu belirtir. Bu kayıt kaldığı sürece vize alma şansı yoktur. Bu kaydın kaldırılması için giriş yasağı koyan ülkenin resmi mercilerine başvuru yapmak gerekir.

Schengen Bilgi Sisteminde adınıza giriş kaydı yasağı konduğunu belirtir. Bu kayıt kaldığı sürece vize alma şansı yoktur. Bu kaydın kaldırılması için giriş yasağı koyan ülkenin resmi mercilerine başvuru yapmak gerekir.

Almanya Vize Reddi 6. Madde

‘’Ein oder mehrere Mitgliedstaaten sind der Auffassung, dass Sie eine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit gemäß Artikel 2 Nr 21 der Verordnung (EG) Nr 2016/399 (Schengener Grenzkodex) oder die internationalen Beziehungen eines oder mehrerer Mitgliedstaaten darstellen.’’

Almanya vize reddi 6. madde Türkçe çevirisi: Bir veya birden çok üye devlet, 399/2016 sayılı Yönetmeliğin, 2. Maddesinin 21. Fıkrasında belirtildiği şekilde kamu düzeni, ulusal güvenlik, kamu sağlığı veya bir veya birden çok üye devletin uluslararası ilişkileri bakımından tehlike oluşturduğunuz kanaatindedir. Bu maddeden alınan vize reddi olası sebepleri:

 • Yabancılar İstihdam Yönetmeliği (BeschV) uyarınca talep etmiş olduğunuz faaliyete Almanya’da izin verilmemesi,

 • Yanlış veya sahte evraklar sunulması ya da çelişkili ve yanlış beyanda bulunulması,

 • Başkonsolosluğu yanıltmaya çalışıldığının anlaşılması,

 • Yabancılar merkez sicilinde (AZR) kaydınızın olması.

Yabancılar merkez sicilinde (AZR) kaydınızın olması.

Almanya Vize Reddi 7. Madde

‘’Der Nachweis, dass Sie über eine angemessene und gültige Reisekrankenversicherung verfügen, wurde nicht erbracht.’’

Almanya vize reddi 7. madde Türkçe çevirisi: Geçerli ve uygun bir seyahat sağlık sigortasına sahip olduğunuza dair kanıtlayıcı belgelerin sunulmaması.

 • Vize reddi sebepleri içerisinde düzeltilmesi en kolay olan maddedir. Sorun seyahat sağlık poliçesinin sunulmamış yada hatalı sunulmuş olmasından kaynaklanır. Eksik veya hatalı evraktan kaynaklandığından itiraz yerine düzgün bir poliçe eklenerek eski evraklar aynen korunarak başvuru yapabilirsiniz. Seyahat sağlık sigortasını danışmanlarımız sizin adınıza düzenleyerek olası sorunu tekrar yaşamanızı önleyecektir.

Almanya Vize Reddi 8. Madde

‘’ Die vorgelegten Informationen über den Zweck und die Bedingungen des beabsichtigten Aufenthalts waren nicht glaubhaft.’’

Almanya vize reddi 8. madde Türkçe çevirisi: Öngörülen seyahatin amacı ve şartlarını gösteren kanıtlayıcı belgeler inandırıcı değildir. Bu maddeden alınan vize reddi olası sebepleri:

 • Evrakların tamamının sunulmamış olması,

 • Seyahatin amacının, sunulan evraklar tarafından anlaşılamaması,

 • Seyahatin amacı ile ilgili çelişkili bilgiler verilmiş olması,

 • Seyahat amacı ile verilen belge/sözlü ifadelerin uyuşmaması,

 • Akrabalık bağının kanıtlanamaması,

 • İş durumunun teyit edilememesi ya da belgelendirilememesi,

 • Başvurulan tarihlerin izin tarihinize uygun olmaması,

 • Daha önceki vizenizin Almanya ziyareti için kullanılmaması,

 • Otel ve uçak bileti rezervasyonlarının süreç içinde iptal olması.

 • Vize başvurusu yaparken, belirtilen seyahat tarihinin değerlendirme işlemi esnasında geçiş olması, vize başvurusunun geç yapılması.

Almanya vize reddi maddeleri içerisinde en sık rastlanan ret sebeplerinin başında 8. madde gelmektedir. Evraksal problemler ya da vize başvurusunun geç yapılmış olması temel sebeplerdir. Tüm evrakların gözden geçirilerek ve yeni bir seyahat tarihi ile tekrar başvurulması mümkündür.

Almanya Vize Reddi 9. Madde

‘’ Ihre Absicht, vor Ablauf des Visums aus dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten auszureisen, konnte nicht festgestellt werden.’’

Almanya vize reddi 9. madde Türkçe çevirisi: Vize geçerlilik süresi bitiminden önce Schengen bölgesinden ayrılma niyetiniz olduğu kanıtlanamamıştır. Bu maddeden alınan vize reddi olası sebepleri:

 • Evrakların tamamının sunulmamış olması,

 • Türkiye’de geçimin nasıl sağlandığı ile ilgili kanıtlayıcı belgeler sunulamaması,

 • Türkiye’de geçiminizin istikrarlı bir yapıda olduğunun kanıtlanamaması,

 • Türkiye’de ailevi ve ekonomik bağlarınızın ispat edilememesi,

Çok sık rastlanan vize reddi nedenlerinden biri de 9. maddedir. Bu maddeden dolayı alınan vize reddinin oldukça iyi incelenmesi ve eksiklerin doğru tespit edilmesi gerekir. Eğer hiçbir eksik olduğunu düşünmüyor iseniz itiraz yoluna gitmek mümkündür.

almanya vize reddi itiraz

Almanya Vize Reddi İtirazı

Almanya vize reddi itirazı, vize başvurunuzun tamamen doğru ve eksiksiz yapıldığını ve hatalı değerlendirme sonucunda vize reddi aldığınızı düşündüğünüz durumlarda yapılmalıdır. Evraklarınızın eksik veya hatalı olabileceği durumlarda Almanya vize reddi itirazı yapmak yerine, yeni bir başvuru yapılması gerekir.

Almanya vize reddi itirazı, vize reddi kararının neden hatalı olduğunu anlatan Almanca bir dilekçe ve bu düşüncenizi destekleyen evraklarla yapılmalıdır. Vize reddi aldıktan sonraki 30 gün içerisinde kullanılması gereken itiraz hakkı, posta, faks ya da email yolu ile yapılabilir.

Almanya Vize Reddi İtiraz Dilekçesi

Almanya vize reddi dilekçesi, belli bir formata sahip olmasa da, belirli koşullara uyulmalıdır.

 • Dilekçede, başvurunuzun neden tekrar incelenmesini istediğinizi,

 • Ret mektubunda yer alan 6 haneli kodun girilmesi,

 • İsminizi, doğum tarihinizi ve Elektronik posta adresinizi dilekçeye eklemelisiniz.

İtiraz dilekçesini ve diğer tüm destekleyici evraklarınızın Almanca hazırlamasına özen göstermenizi tavsiye ederiz.

Almanya Vize Reddi İtiraz Dilekçesi Örneği

Almanya vize reddi itiraz dilekçesi örneği, belirli bir şablona dayanmaz. Yukarıda vermiş olduğumuz maddelere uyan bir dilekçe hazırlayarak ve daha sonra Almanca’ya çevirterek itiraz dilekçesini hazırlamanız en mantıklı seçenek olacaktır. Danışmanlarımız dilekçe ve çeviri işlemlerini sizin adınıza yapacaktır.

Almanya Vize Reddi İtirazı Sonucu

Değerlendirme süresi (VizeyeBasvur ekibinin yaptığı itirazların ortalama cevap süresi) 1-1.5 ay civarıdır ancak bu süre 3 aya kadar uzayabileceğinden seyahat planınızı bu tarihlere göre ayarlamalısınız. Daha önceki bir tarihte gitmek istiyorsanız itiraz yerine yeni bir başvuru yapmanızı öneririz.

Almanya Vize Reddi Sonrası Tekrar Başvuru

Almanya vize başvurusu esnasında, herhangi bir evrağın eksik olması ya da bazı noktalarda hata yapılması sonucunda ret aldıysanız itiraz yerine tekrar başvuru yapmalısınız. Peki yapacağınız bu başvuruda hata yapmadan tekrar ret almamak için neler yapılmalı ?

En önemli nokta, aldığınız vize reddini (madde veya maddeleri) iyi analiz ederek, evraklarda yapılacak ekleme ve düzeltmelere karar vermektir. Bu analizin doğru yapılması, başvurunuzun olumlu sonuçlanması açısından çok önemlidir. Danışmanlarımız bu incelemeleri sizin adınıza yapacak ve eklenecek veya düzeltilecek noktaları size bildireceğinden ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Başvuru adımlarını incelemek için Almanya vizesi sayfamızı incelemenizi tavsiye ederiz.

Danışmanlarımızın ret sebebinizi incelemesi veya yeniden başvuru yapmanız konusunda yardımcı olabilmesi için bu formu doldurunuz.

Adınız
Soyadınız
E posta
Telefon Numarası

Sizin için ne yapabiliriz?

İsteğinize hemen dönüş yapabilmemiz için bültene kayıt olunuz.

Bu yazıyı nasıl buldunuz?
[Oy veren kişiler: 5 Ortalama Puan: 4.2]

4 Yorum

 1. Banu Karaca 14:38 de 30/12/2017 - Yanıtla

  Merhaba,
  Almanya vizesi için yaptığım başvuru, ”Almanya Vize Reddi 3. Madde” işaretlenerek kabul edilmedi. Bu durumda ne yapmamı önerirsiniz. Tek başıma başvuru yaparak hata yapmak istemiyorum, yardımızınızı rica ediyorum.

  • VizeyeBasvur 16:34 de 01/01/2018 - Yanıtla

   Banu Hanım Merhaba,
   Almanya vize reddi 3. madde, genel itibari ile sunduğunuz finansal evrakların yetersiz veya hatalı olduğu durumlarda görülmektedir. Eğer Almanya’dan bir davetiye aldıysanız, davet eden kişiden kaynaklanan bir sorun olma ihtimali de mevcut. Öncelikle vize başvurusu yaparken kullanmış olduğunuz evrakları gördüğümüzde sorunu daha net anlama imkanı bulabiliriz, sebebi anladıktan sonra da gerekli düzenlemeleri yaparak, sizin adınıza hatasız bir başvuru yapabiliriz. Konu ile ilgili bilgilendirmeler, mail adresinize iletilmiştir.
   İyi Seneler,
   VizeyeBaşvur Destek Ekibi.

 2. Atakan Atay 17:58 de 16/01/2018 - Yanıtla

  Almanya vizesi için yaptığım başvuruda 8.ve 9.maddeler gereğince red kararı verilmiş.Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim,itiraz edicem yardımcı olvabilceğiniz bi durun var mı ???

  • VizeyeBasvur 15:56 de 17/01/2018 - Yanıtla

   Atakan Bey Merhaba,
   Özellikle 8. madde genellikle evrak değiştirmeyi ya da eklemeyi içeren bir madde olduğundan itiraz yerine yeniden başvuru öneriyoruz. Ancak başvuru yaptığınız tüm evrakların incelenmesi, karar verebilmek açısından oldukça önemli. Sonuç yeniden başvuru da olsa, itiraz da olsa danışmanlarımız size yardımcı olacaktır. Konu ile ilgili gerekli incelemenin yapılabilmesi için bilgilendirme maili tarafınıza iletilmiştir.
   İyi Günler Dileriz,
   VizeyeBasvur Destek Ekibi

Siz de fikrinizi belirtin