Almanya vize reddi, Almanya Büyükelçiliği’nin ya da Almanya Başkonsolosluğu’nun vize başvuru dosyanızı inceledikten sonra, çeşitli sebeplerle seyahatinizi uygun bulmaması sonucu verdiği karardır. Turistik, ticari, aile ziyareti ya da eğitim amacı ile Almanya’ya gitmek isteyenler, öncelikle vize formunu doldurmalı ve Almanya Büyükelçiliği’nin talep ettiği bazı evrakları hazırlamalıdırlar. Bu evrakların eksik, hatalı ya da aldatıcı olarak hazırlanması, formun hatalı ya da doğru olmayan bilgiler içermesi, sunulan rezervasyonlarda yaşanan sorunlar veya sıklıkla rastlanan seyahat programınızdaki mantık hataları vize başvurunuzun onaylanmamasına sebep olmaktadır. Peki bu durumda evrakların doğru olması, formun ve diğer tüm işlemlerin eksiksiz hazırlanması nasıl sağlanabilir?

almanya vize reddi

Almanya vize reddi alanlar bu noktada 2 seçeneğe sahiptir.

Bunlar:

 1. Kararı verilmiş olan vize reddine itiraz etmek.
 2. Tekrar yeni bir başvuru oluşturmak.

Ancak hangi adımı izlerseniz izleyin öncelikle yapılması gereken, önceki başvuruda alınan Almanya vize reddi sebepleri üzerine düzgün tespitler yaparak bu olumsuz koşulu düzeltmek olmalıdır.

Bu yazımızda Almanya vize reddi sonrası olumlu sonuç alabilmek için yapılabilecek tüm alternatifleri sizler için açıklamaya çalışacağız.

Dikkat!

Almanya vize reddine itiraz etmek her zaman doğru olmayabilir. Aşağıdaki butondan ulaşabileceğiniz formu şimdi doldurarak Almanya vize reddinizin ücretsiz olarak incelenmesini sağlayabilirsiniz.

Almanya Vize Reddi Nedenleri

Almanya vize reddi nedenleri, Almanya Büyükelçiliği’nin pasaportunuz ile birlikte size ulaştırdığı genellikle 2 sayfadan oluşan Almanca ve Türkçe açıklamaları bulunan bir mektupta yer alır. Toplamda 9 ana başlıkta toplanan Almanya vize reddi sebepleri, size gönderilen mektupta, sizinle ilgili olan maddeler işaretlenmiş halde gelir.

Ofisimizle iletişime geçerek her gün onlarca vatandaşımız evraklarının tam ve formunun hatasız olmasına rağmen Almanya vize reddi aldıklarını söylemekteler. Ancak burada açıklık getirilmesi gereken bir nokta var. Hatasız, tam ve doğru başvuru, maalesef sadece gerekli evrak listesindeki evrakların teminiyle gerçekleşmiyor. Her zaman söylediğimiz gibi her vize başvurusu tek ve benzersizdir. Bir başvuran için yapılması doğru olan bir şey, diğer başvuran için yanlış olabilir. Dahası, tecrübesizlikten kaynaklı çelişki ve şüphe yaratan noktalar çoğu zaman ilk incelemelerimizde ortaya çıkmakta. Aslında vize retleri çoğu zaman bilmeden yapılan bu hatalar sonucunda ortaya çıkıyor. Sonuç olarak da karar mercileri belirli sebeplerle bu tip başvuruları reddediyorlar.

Vize reddi nedenleri bir veya birden çok maddeye dayanabilir. Yapılması gereken işaretli maddelerin çeşitli yollarla düzeltilmesini sağlamaktır. Bunun içim aşağıdaki bölümde Almanya vize reddi maddelerini olabildiği kadar genişleterek anlatmaya çalışacağız.

Almanya Vize Reddi 1. Madde

‘‘Es wurde ein falsches, gefälschtes oder verfälschtes Reisedokument vorgelegt‘’

Almanya vize reddi 1. maddenin Türkçe çevirisi: Sahte veya üzerinde oynanmış seyahat evrakı sunulumştur.

 • Bu madde, en ciddi vize reddi sebeplerinden biridir. Şayet verdiğiniz evrakların orjinalliğinden eminseniz, destekleyeci belgelerle itiraz etmek mümkündür.

Almanya Vize Reddi 2. Madde

‘’Der Zweck und die Bedingungen des beabsichtigten Aufenthalts wurden nicht nachgewiesen.’’

Almanya vize reddi 2. madde Türkçe çevirisi:Öngörülen seyahat şartları ve amacı kanıtlanmamıştır. Bu maddeden alınan vize reddi olası sebepleri:

 • Evrakların tamamının sunulmamış olması,

 • Seyahatin amacının, sunulan evraklar tarafından anlaşılamaması,

 • Seyahatin amacı ile ilgili çelişkili bilgiler verilmiş olması,

 • Seyahat amacı ile verilen belge/sözlü ifadelerin uyuşmaması,

 • Akrabalık bağının kanıtlanamaması,

 • İş durumunun teyit edilememesi ya da belgelendirilememesi,

 • Başvurulan tarihlerin izin tarihinize uygun olmaması,

 • Daha önceki vizenizin Almanya ziyareti için kullanılmaması,

 • Otel ve uçak bileti rezervasyonlarının süreç içinde iptal olması.

Yukarıda belirtilen sebeplerin pek çoğu genel itibari ile evrak eksikliğinden ya da hatalı evrak grubundan oluşmaktadır. Bu sebeple eksik evrakların toparlanarak tekrar başvuru yapılması gerekir. Bu madde için itiraz hakkı genel itibari ile önerilmez.

Almanya Vize Reddi 3. Madde

‘’ Sie haben nicht den Nachweis erbracht, dass Sie über ausreichende Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts für die Dauer des beabsichtigten Aufenthalts oder für die Rückkehr in Ihren Herkunfts- oder Wohnsitzstaat oder für die Durchreise in einen Drittstaat verfügen, in dem Ihre Zulassung gewährleistet ist, oder Sie sind nicht in der Lage, diese Mittel rechtmäßig zu erlangen.’’

Almanya vize reddi 3. madde Türkçe çevirisi: Seyahat için başvurduğunuz süre için; Geçiminizi sağlayacak, ülkenize ve ya sizi kabul edebilecek başka bir ülkeye gitmek için yeterli maddi olanaklara sahip olduğunuza dair kanıtlayıcı belgeler sağlanamamıştır. Bu maddi imkanlara yasal yoldan ulaşımınız mümkün görünmemektedir. Bu maddeden alınan vize reddi olası sebepleri:

 • İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca sunulmuş taahütname/davetiyeden, davet eden kişinin kredibilitesinin olmaması,

 • İkamet Yasasının 68. maddesi uyarınca sunulmuş taahütname/davetiyenin ibraz edilmemiş olması,

 • Seyahati karşılayacak gerekli maddi olanakların belgelendirilememesi,

 • Son 3 aya ait banka hareketlerinin yerine, bankadan alınan bir teyit mektubunun iletilmesi,

 • Son dönemde hesaba yatırılan bir tutarın, 3 aylık banka hareketleri olmadan verilmesi.

Yukarıda belirtilen maddeler (ilk şık hariç) evrak eksikliğinden veya hatalı evrakların iletilmesinden kaynaklandığından, doğru evraklarla tekrar başvuru yapılmasını tavsiye ederiz. Evrakların düzeltilmesi ve hangi ek evrakların eklenmesi gerektiği konusunda danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Almanya Vize Reddi 4. Madde

‘’ Sie haben sich im gegenwärtigen Zeitraum von 180 Tagen bereits 90 Tage Gebiet der Mitgliedstaaten auf der Grundlage eines einheitlichen Visums oder eines Visums mit räumlich beschränkter Gültigkeit aufgehalten.’’

Almanya vize reddi 4. madde Türkçe çevirisi: 180 günlük zaman diliminde, Schengen bölgesi veya sınırlı bir bölgede, geçerli bir vizeyle 90 gün kalmış bulunmaktasınız.

 • 180 günlük bir zaman diliminde, Schengen bölgesinde bulunan herhangi bir (veya birden fazla) ülkede maksimum 90 gün kalabilirsiniz. Bu durumda alınan vize reddine itiraz etmek ya da yeniden başvurmak mümkün değildir.180 günlük periyottan sonra tekrar başvuru yapmak mümkün olacaktır.

Almanya Vize Reddi 5. Madde

‘’Sie wurden im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben von ___.’’

Almanya vize reddi 5. madde Türkçe çevirisi: Schengen Bilgi Sistemine (SIS) _______________________ (üye devlet adı belirtiniz) tarafından sizinle ilgili giriş yasağı kaydı girilmiştir.

 • Schengen Bilgi Sisteminde adınıza giriş kaydı yasağı konduğunu belirtir. Bu kayıt kaldığı sürece vize alma şansı yoktur. Bu kaydın kaldırılması için giriş yasağı koyan ülkenin resmi mercilerine başvuru yapmak gerekir.

Schengen Bilgi Sisteminde adınıza giriş kaydı yasağı konduğunu belirtir. Bu kayıt kaldığı sürece vize alma şansı yoktur. Bu kaydın kaldırılması için giriş yasağı koyan ülkenin resmi mercilerine başvuru yapmak gerekir.

Almanya Vize Reddi 6. Madde

‘’Ein oder mehrere Mitgliedstaaten sind der Auffassung, dass Sie eine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die innere Sicherheit, die öffentliche Gesundheit gemäß Artikel 2 Nr 21 der Verordnung (EG) Nr 2016/399 (Schengener Grenzkodex) oder die internationalen Beziehungen eines oder mehrerer Mitgliedstaaten darstellen.’’

Almanya vize reddi 6. madde Türkçe çevirisi: Bir veya birden çok üye devlet, 399/2016 sayılı Yönetmeliğin, 2. Maddesinin 21. Fıkrasında belirtildiği şekilde kamu düzeni, ulusal güvenlik, kamu sağlığı veya bir veya birden çok üye devletin uluslararası ilişkileri bakımından tehlike oluşturduğunuz kanaatindedir. Bu maddeden alınan vize reddi olası sebepleri:

 • Yabancılar İstihdam Yönetmeliği (BeschV) uyarınca talep etmiş olduğunuz faaliyete Almanya’da izin verilmemesi,

 • Yanlış veya sahte evraklar sunulması ya da çelişkili ve yanlış beyanda bulunulması,

 • Büyükelçiliği veya başkonsolosluğu yanıltmaya çalışıldığının anlaşılması,

 • Yabancılar merkez sicilinde (AZR) kaydınızın olması.

Almanya Vize Reddi 7. Madde

‘’Der Nachweis, dass Sie über eine angemessene und gültige Reisekrankenversicherung verfügen, wurde nicht erbracht.’’

Almanya vize reddi 7. madde Türkçe çevirisi: Geçerli ve uygun bir seyahat sağlık sigortasına sahip olduğunuza dair kanıtlayıcı belgelerin sunulmaması.

 • Vize reddi sebepleri içerisinde düzeltilmesi en kolay olan maddedir. Sorun seyahat sağlık poliçesinin sunulmamış yada hatalı sunulmuş olmasından kaynaklanır. Eksik veya hatalı evraktan kaynaklandığından itiraz yerine düzgün bir poliçe eklenerek eski evraklar aynen korunarak başvuru yapabilirsiniz. Seyahat sağlık sigortasını danışmanlarımız sizin adınıza düzenleyerek olası sorunu tekrar yaşamanızı önleyecektir.

Almanya Vize Reddi 8. Madde

‘’ Die vorgelegten Informationen über den Zweck und die Bedingungen des beabsichtigten Aufenthalts waren nicht glaubhaft.’’

Almanya vize reddi 8. madde Türkçe çevirisi: Öngörülen seyahatin amacı ve şartlarını gösteren kanıtlayıcı belgeler inandırıcı değildir. Bu maddeden alınan vize reddi olası sebepleri:

 • Evrakların tamamının sunulmamış olması,

 • Seyahatin amacının, sunulan evraklar tarafından anlaşılamaması,

 • Seyahatin amacı ile ilgili çelişkili bilgiler verilmiş olması,

 • Seyahat amacı ile verilen belge/sözlü ifadelerin uyuşmaması,

 • Akrabalık bağının kanıtlanamaması,

 • İş durumunun teyit edilememesi ya da belgelendirilememesi,

 • Başvurulan tarihlerin izin tarihinize uygun olmaması,

 • Daha önceki vizenizin Almanya ziyareti için kullanılmaması,

 • Otel ve uçak bileti rezervasyonlarının süreç içinde iptal olması.

 • Vize başvurusu yaparken, belirtilen seyahat tarihinin değerlendirme işlemi esnasında geçiş olması, vize başvurusunun geç yapılması.

Almanya vize reddi maddeleri içerisinde en sık rastlanan ret sebeplerinin başında 8. madde gelmektedir. Evraklarla ilgili problemler ya da vize başvurusunun geç yapılmış olması temel sebeplerdir. Tüm evrakların gözden geçirilerek ve yeni bir seyahat tarihi ile tekrar başvurulması mümkündür.

Almanya Vize Reddi 9. Madde

‘’ Ihre Absicht, vor Ablauf des Visums aus dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten auszureisen, konnte nicht festgestellt werden.’’

 • Evrakların tamamının sunulmamış olması,

 • Türkiye’de geçimin nasıl sağlandığı ile ilgili kanıtlayıcı belgeler sunulamaması,

 • Türkiye’de geçiminizin istikrarlı bir yapıda olduğunun kanıtlanamaması,

 • Türkiye’de ailevi ve ekonomik bağlarınızın ispat edilememesi,

Çok sık rastlanan vize reddi nedenlerinden biri de 9. maddedir. Bu maddeden dolayı alınan vize reddinin oldukça iyi incelenmesi ve eksiklerin doğru tespit edilmesi gerekir. Eğer hiçbir eksik olduğunu düşünmüyor iseniz itiraz yoluna gitmek mümkündür.

almanya vize reddi itiraz

Almanya Vize Reddi İtirazı

Almanya vize reddi itirazı, vize başvurunuzun tamamen doğru ve eksiksiz yapıldığını ve hatalı değerlendirme sonucunda vize reddi aldığınızı düşündüğünüz durumlarda yapılmalıdır. Başvuru esnasında sunduğunuz evraklarınız içerisinde çok fazla eksik veya hata varsa, Almanya vize reddi itirazı yapmak yerine, yeni bir başvuru yapılması gerekir.

Almanya vize reddi itirazı, vize reddi kararının neden hatalı olduğunu kanıtlarıyla birlikte çok iyi biçimde anlatan İngilizce veya Almanca bir dilekçe ve bu düşüncenizi destekleyen evraklarla yapılmalıdır (Türkçe dilekçe ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmemektedir.). Vize reddi aldıktan sonraki 30 gün içerisinde kullanılması gereken itiraz hakkı, posta, faks ya da email yolu ile yapılabilir.

Almanya Vize Reddi İtirazı Nasıl Yapılır ?

Almanya vize reddi itirazı, her başvuru sahibi için farklı bir yol izlenerek yapılır. İlk yapılması gereken, vize ret maddelerinin incelenmesidir. Bir önceki başvuruda bilmeden yapılan ve yanlış anlaşılmaya açık olan kısımların tespitinin yapılması, itiraz üzerinde yoğunlaşılacak konuların belirlenmesi açısından hayati önem taşır. Bu kapsamlı incelemeler yapılmadan yapılan itirazlar Almanya yetkili mercileri tarafından tekrar reddedilme riski taşıyabilir.

Yaptığımız incelemeler sonucunda uzmanlarımız tarafından önceki başvurunuz hakkındaki tüm detaylar, sorun olabilecek tüm noktaları derinlemesine incelenir. Ek olarak evrak eklenmesi gerekip gerekmediğinin tespiti yapılır ve itirazınızda sizi avantajlı duruma getirecek evraklar eklenir. Tüm bu eklemeler ve düzeltmelere paralel olarak itiraz dilekçeniz hazırlanarak en yüksek ihtimalle olumlu sonuç almanız sağlanır.

Not: Yaptığımız itiraz işlemlerinden görmekteyiz ki; detaylıca incelenmiş ve iyi bir şekilde hazırlanmış itiraz dosyasıyla, vize reddinden sonra sonucu yüksek oranda olumluya çevirmek mümkündür.

Almanya vize reddine itiraz etmek için aşağıdaki seçeneklerden size olan uygun paketi seçebilir ve işlemlere hemen başlayabilirsiniz.

İtiraz Dilekçesi

25
 • Ücretsiz İnceleme
 • İngilizce İtiraz Mektubu
 • 3 Saat İçerisinde Teslim

Tüm İtiraz İşlemleri

50
 • İtiraz Dilekçe Paketine Ek olarak;
 • İtiraz Dosyasının Oluşturulması
 • İtirazın Yapılması

Yukarıdaki vize itiraz paketleri; 

İtiraz Dilekçe Paketi: Vize ret mektubunuzun incelenmesinin ardından, itiraz mektubunuzun sizin adınıza İngilizce olarak hazırlanarak tarafınıza iletilmesini kapsar. Paketi satına aldıktan sonra, mesai saatleri içerisinde 3 ila 5 saat içerisinde dilekçeniz teslim edilir. İtirazı şahsen yaparak işlemlerinizi hemen başlatabilirsiniz.

Tüm İtiraz İşlemleri Paketi: İtiraz dilekçe paketine ek olarak, bir önceki başvuru dosyanız kapsamlı bir biçimde incelendikten sonra eğer uygun bulunursa, danışmanlarımız ret dosyanıza savunmanızı destekleyici evraklar eklenmesi gerektiği yönünde sizleri bilgilendirir. Ek evraklar sağlandıktan sonra sizin adınıza itiraz dilekçesini de kapsayan bir dosya oluşturulur ve adınıza itiraz başvurusu yapılır. Eklenmesi gereken evraklar ulaştıktan en geç 1 gün sonra itiraz işlemleriniz sonuçlandırılmış olur.

Almanya Vize Reddi İtirazı Sonucu

Almanya vize reddine itirazDeğerlendirme süresi (VizeyeBasvur ekibinin yaptığı itirazların ortalama cevap süresi) 1-1.5 ay civarıdır ancak bu süre 3 aya kadar uzayabileceğinden seyahat planınızı bu tarihlere göre ayarlamalısınız. Eğer daha erken bir tarihte gitmek istiyorsanız, itiraz etmek yerine yeni bir başvuru yapmanızı öneririz.

Almanya Vize Reddi Sonrası Tekrar Başvuru

Almanya vize başvurusu esnasında, herhangi bir evrağın eksik olması ya da bazı noktalarda hata yapılması sonucunda ret aldıysanız itiraz yerine tekrar başvuru yapmalısınız. Peki yapacağınız bu başvuruda hata yapmadan tekrar ret almamak için neler yapılmalı ?

En önemli nokta, aldığınız vize reddini (madde veya maddeleri) iyi analiz ederek, evraklarda yapılacak ekleme ve düzeltmelere karar vermektir. Bu analizin doğru yapılması, başvurunuzun olumlu sonuçlanması açısından çok önemlidir. Danışmanlarımız bu incelemeleri sizin adınıza yapacak ve eklenecek veya düzeltilecek noktaları size bildireceğinden ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Başvuru adımlarını incelemek için Almanya vizesi sayfamızı incelemenizi tavsiye ederiz.

Almanya Vize Reddi Ücretsiz İnceleme

  Danışmanlarımızın ret sebebinizi ücretsiz olarak inceleyebilmesi için bu formu doldurunuz. Sonrasında bu form sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.

  Adınız

  Soyadınız

  E posta

  Telefon Numarası

  İsteğinize hemen dönüş yapabilmemiz için bültene kayıt olunuz.

  4.5/5 - (8 votes)