Almanya vizesi için gerekli evraklar, seyahat amacınıza göre değişiklik gösterir. Almanya vize başvurusu yaparken olarak yapmanız gereken, seyahatiniz için ihtiyacınız olan vize tipini belirlemek olacaktır. Örnek olarak, Almanya’daki ailenizi kısa süreli ziyaret amacıyla seyahat edecekseniz, Almanya turistik vize başvurusu yapmanız gerekecektir. Alacağınız Almanya vizesi de Schengen vizesi kapsamında yer alacaktır.

almanya v,zesi için gerekli evraklar

Vize türünün belirlenmesiyle beraber, Almanya vizesi için gerekli evraklar hazırlanmaya başlanabilir. Bu esnada dikkat edilmesi gereken kendi durumunuza uygun evrakları toplamanızdır. Eğer bir firmada çalışan iseniz farklı, emekli ve çalışmıyor iseniz farklı evraklar hazırlayacaksınız.

Almanya Vizesi için Gerekli Evraklar – Temel Belgeler

Her vize başvurusu için toplanması gereken bazı sabit evraklar mevcuttur. İster çalışan, ister işveren, ister emekli olun, öncelikli olarak aşağıdaki belgeleri hazırlamalısınız.

 1. Almanya vizesi başvuru formu: El ile doldurulmuş, tarih ve imzaları atılmış başvuru formu.
 2. Pasaportunuzun aslı: Pasaportunuzun 10 yıldan eski olmaması ve geçerlilik tarihinin dönmeyi düşündüğünüz tarihten sonra en az 3 ay daha geçerli olması gerekmektedir. Ayrıca vize basılabilmesi için 2 adet boş vize sayfasının bulunması talep edilir.
 3. Eski ve yeni tüm pasaportların fotokopisi: Geçmişten günümüze kadar kullandığınız tüm pasaportların işlem görmüş sayfalarının fotokopisi. İşlem görmüş sayfaları açıklamak gerekirse, daha önce alınan bir vize ya da giriş çıkış damgasının bulunduğu bir sayfayı örnek verebiliriz.
 4. Kimlik fotokopisi: Ön ve arka yüzü eklenmelidir.
 5. 1 adet fotoğraf: 35×45 mm beyaz zeminli ve yüz hatlarınızı açıkça gösteren fotoğraf.
 6. Seyahat sigortası: En az 30.000 Euro teminatlı, tüm Schengen ülkelerini kapsayan, sigorta poliçesi. Sigortanın geçerlilik tarihi seyahatinizin bir gün öncesi ve sonrası şeklinde olmalıdır.
 7. Seyahat edeceğiniz araçla ilgili rezervasyon: Uçak, tren, gemi vs. rezervasyonu. Seyahatinizi özel aracınızla yapacaksanız, ehliyet, ruhsat ve yeşil sigorta poliçeniz.
 8. Konaklama bilgisi: Almanya’da konaklayacağınız yerin adres ve iletişim bilgileri (otel rezervasyonu gibi).

Önemli Not: 1,6,7 ve 8. Maddeler VizeyeBaşvur ekibi tarafından hazırlanacaktır. Müşterilerimizin bu maddeleri dikkate almasına gerek yoktur.

Aşağıda temel başvuru kitlelerine ait evrakların listeleri verilmiştir.

almanya vizesi

Almanya Turistik Vize İçin Gerekli Evraklar

Bu bölümde Almanya Turistik vize evrakları belirtilmiştir. Kendi çalışma durumunuza uygun maddede yer alan evrakları hazırlamanız gerekmektedir.

Almanya vizesi için başvuru yapacak olan özel sektör çalışanları, daha önce yukarıda belirtilen genel evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları hazırlamalıdır.

 1. İşverenden alınacak mektubu: Çalışmış olduğunuz firmanın antetli kağıdına, çalışmakta olduğunuz pozisyonu, iş başlangıç tarihini, aylık maaşınızı, izinli olduğunuz dönemi ve dönüşünüzde aynı işe devam edeceğinizi ifade eden mektup. Mektup ıslak imza ve kaşeli olmalıdır.
 2. Son 3 aya ait kaşe ve ıslak imza bulunan maaş bordroları. Yeni bir işyerinde çalışmaya başladıysanız, daha önce çalıştığınız firmadaki bordro ve belgeleri iletebilirsiniz. Sözleşmeli çalışanların ise ilgili sözleşmeyi noter tasdikli olarak eklemeleri gerekmektedir.
 3. Son 3 aya ait banka hesap cüzdanlarının orijinalleri (hesap hareketlerini içermelidir) ya da bankadan alınan kaşe ve imzalı hesap dökümleri (şube yetkililerinin imza sirküleri de eklenmeli)
 4. SGK  işe giriş bildirgesi (e-devlet üzerinden barkodlu). Barkod bulunmayan işe giriş bildirgeleri şirketten ıslak imzalı kaşeli olmalıdır.
 5. SGK hizmet dökümü ( Turkiye.gov.tr adresinden barkodlu olarak veya SGK’dan ıslak imzalı kaşeli alınır).
 6. Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi.
 7. Firmanın güncel vergi levhası fotokopisi.
 8. İmza sirküleri kopyası.
 9. Son 3 aya ait Faaliyet Belgesi: Ticaret odasından alınmış ıslak imzalı ve kaşeli belge aslı yada ito.org.tr ‘den alabileceğiniz e-imzalı kopya.

Almanya vizesi için başvuru yapacak olan şirket sahipleri ve ortakları, daha önce belirttiğimiz genel evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları hazırlamalıdır.

 1. Sahibi veya ortağı olduğunuz firmanın antetli kağıdına, seyahatin başlangıç ve bitiş tarihini ve ziyaret amacınızı ifade eden kaşe ve imzalı mektup. 
 2. Son 3 aya ait şahsi / şirket banka hesap cüzdanlarının orijinalleri (hesap hareketlerini içermelidir) veya bankadan alınan son 3 aylık hesap hareketlerini içeren bir döküm alarak, bankaya kaşe ve imza attırmalıdır (şube yetkililerinin imza sirküleri de eklenmeli)
 3. Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi.
 4. Güncel Vergi levhası kopyası.
 5. İmza sirküleri kopyası.
 6. Son 3 aya ait Faaliyet Belgesi: Ticaret odasından alınmış ıslak imzalı ve kaşeli belge aslı yada ito.org.tr ‘den alabileceğiniz e-imzalı kopya.

 

Almanya vizesi için başvuru yapacak olan kamu çalışanları, yukarıda belirttiğimiz genel evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları hazırlamalıdır.

 1. Çalışmış olduğunuz kamu kurumunun antetli kağıdına, çalışmakta olduğunuz pozisyonu, iş başlangıç tarihini, aylık maaşınızı, izinli olduğunuz dönemi ve dönüşünüzde aynı işe devam edeceğinizi ifade eden mektup. Mektup orjinali ıslak imza ve kaşeli olmalıdır.
 2. Son 3 aya ait kaşe ve ıslak imza bulunan maaş bordroları. Sözleşmeli çalışanların ise ilgili sözleşmeyi eklemeleri gerekmektedir.
 3. Son 3 aya ait banka hesap cüzdanlarının orijinalleri (hesap hareketlerini içermelidir) ya da bankadan alınan kaşe ve imzalı hesap dökümleri (şube yetkililerinin imza sirküleri de eklenmeli)

Almanya vizesi için başvuru yapacak olan emekliler, daha önce belirttiğimiz genel evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları hazırlamalıdır.

 1. Son 3 aya ait emeklilik maaşının yattığı banka hesap cüzdanlarının orijinalleri (hesap hareketlerini içermelidir) veya bankadan kaşe ve imzalı hesap dökümü(şube yetkililerinin imza sirküleri de eklenmelidir).
 2. SGK kurumlarından ya da e-devlet üzerinden alınan emeklilik durumu gösteren belge.

Almanya vizesi için başvuru yapacak olan öğrenciler, daha önce belirttiğimiz genel evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları hazırlamalıdır.

 1. Öğrenci belgesi: Okuduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi. Eğitim esnasında gidiliyor ise izin belgesi.
 2. Öğrencinin Almanya’da kalacağı süre boyunca masraflarını karşılayacak olan aile bireyine ait evrak grubu (yukarıdaki açıklamalardan faydalanarak hazırlayabilirsiniz. Örn. sponsor olacak olan kişi çalışan ise yukarıdaki çalışan bölümünde yer alan evrakların aynısı hazırlanmalıdır.)

Almanya vizesi için başvuru yapacak olan çalışmayan kişiler, daha önce belirttiğimiz genel evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları hazırlamalıdır.

 1. Evlilik cüzdanı (Eğer eş sponsor oluyorsa)
 2. Ailede geçimi sağlayan aile bireyine ait evrak grubu (yukarıdaki açıklamalardan faydalanarak hazırlayabilirsiniz. Örn. sponsor olacak olan kişi çalışan ise yukarıdaki çalışan bölümünde yer alan evraklar aynısı hazırlanmalıdır.)

Almanya vizesi için başvuru yapacak reşit olmayan çocuklar için daha önce belirttiğimiz genel evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları hazırlanmalıdır.

 1. 6 aydan daha eski olmayan ve anne-babadan her ikisinin noter onaylı muvafakatname aslı ve fotokopisi.
 2. Tam tekmil nüfus kayıt örneği aslı.
 3. Ebeveynler boşanmış ise velayetle ilgili mahkeme kararı eklenmelidir.
 4. Öğrenci belgesi: Okuduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi. Eğitim esnasında gidiliyor ise izin belgesi (Çocuğun öğrenci olduğu durum için geçerlidir).
 5. Reşit olmayan çocuğun geçimini sağlayan aile bireyine ait evrak grubu (yukarıdaki açıklamalardan faydalanarak hazırlayabilirsiniz, çalışan ise yukarıdaki çalışan bölümünde yer alan evrakların aynısı hazırlanmalıdır.)
 6. Başvuru sahibini destekleyecek olan birinci dereceden yakını tarafından yazılan, seyahat detayını belirten ıslak imzalı dilekçe. Destekleyen kişi sorumlulukları garanti ettiğini belirtmelidir.

Almanya Ticari Vize İçin Gerekli Evraklar

Almanya ticari vize başvurusu yapmak için gerekli evraklar, turistik başvuruda olanlara oldukça yakındır. Aradaki fark ise ticari ilişkileri gösterecek evraklardır. Yukarıda iş durumunuzu doğru biçimde yansıtan maddede belirtilen evrakları her halükarda hazırlamalısınız. Ek olarak aşağıdaki evrakları da hazırlayarak tüm belgeleri tamamlayabilirsiniz.

 1. Bir Alman şirketini ziyaret için; Davet eden Alman şirketinden davet yazısı: antetli, şirket kaşeli ve imzalı (orjinal veya fax/internet çıktısı). Ayrıca davet eden şirket yetkilisinin kimlik fotokopisi ve daha önceki yapılan alım satımlara ilişkin fatura gibi belgeler istenebilir.
 2. Almanya’da düzenlenen bir fuar veya konferans için; Kayıt veya katılıma ilişkin belgeler.

Almanya Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Almanya Öğrenci vizesi için yapılacak olan başvurularda hazırlanacak evraklar, turistik başvuru evraklarına oldukça benzerdir. Aradaki farklılık ise Almanya’da alınacak olan eğitimi belgeleyen evraklardır. İlk olarak yukarıda bulunan evrak listesinde (turistik başvuru) size (ya da sizi finanse eden kişiye aile, akraba gibi) uygun olan iş durumunu seçerek evrakları toplamalısınız. Ek olarak, aşağıda yer alan evrakları da ekleyerek başvuru dosyanızı tamamlayabilirsiniz.

 1. Öğrenci 18 yaşından küçükse 6 aydan daha eski olmayan anne ve babadan noter onaylı muvafakatname aslı ve fotokopisi.
 2. Okuduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi.
 3. Masrafları karşılayacak kişinin finansal ve mesleki belgeleri (anne, baba gibi).
 4. Başvuru sahibinin birinci dereceden yakını tarafından destekleneceğine dair ıslak imzalı dilekçe. Destekleyen kişi garantör olduğunu belirtmelidir.
 5. AB eğitimi, staj veya araştırma programları için
  • Üniversite veya araştırma merkezi tarafından gönderilen davet mektubunun aslı ve fotokopisi;
  • Vize başvurusu yapanın, bir Avrupa Birliği Programı kapsamında desteklendiğini gösterir, Türkiye Ulusal Ajansı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) veya TÜBİTAK tarafından verilmiş mektup.
  • Devlet hastanesinden alınmış sağlık raporu.
  • Not çizelgesi (transkript belgesi) ya da İngilizce yeterlilik belgesi.
5/5 - (1 vote)