Fransa vizesi için gerekli evraklar yapacağınız başvuru türüne göre farklılıklar gösterir. İlk önce yapılması gereken hangi vize türü için başvurmanız gerektiğini belirlemek olmalıdır. Örneğin, Fransa’ya 3 günlük bir tatil için gitmeyi planlıyorsanız, Fransa turist vizesi başvurusu yapmanız gerekecektir ve alacağınız Fransa vizesi Schengen vizesi kapsamında yer alacaktır.

Vize tipi belirlendikten sonra, Fransa vizesi için gerekli evraklar hazırlanmaya başlanabilir. Bu durumda ise belirleyici olan konu, çalışma durumunuzdur. Emekli iseniz farklı, şirket çalışanı iseniz farklı evraklar hazırlamanız gerekmektedir.

Fransa Vizesi için Gerekli Evraklar – Temel Belgeler

Her vize başvurusu için toplanması gereken bazı sabit evraklar mevcuttur. İster çalışan, ister işveren, ister emekli olun, öncelikli olarak aşağıdaki belgeleri hazırlamalısınız.

 1. Fransa vizesi başvuru formu: El ile İngilizce veya Fransızca olarak doldurulmuş, tarih ve imzaları atılmış başvuru formu.
 2. Pasaportunuzun aslı: 10 yıldan eski olmayan ve geçerlilik tarihini planlanan dönüş tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerli olan pasaport. Vize basılabilmesi için 2 adet boş vize sayfasının da bulunması gerekir.
 3. Eski ve yeni tüm pasaportların fotokopisi: Kullanılan tüm pasaportların işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi. İşlem görmüş sayfalara, daha önce alınan bir vize ya da giriş çıkış damgasının bulunduğu bir sayfayı örnek verebiliriz (Boş olmayan tüm sayfalar).
 4. Kimlik fotokopisi: Ön ve arka yüzü eklenmelidir.
 5. 2 adet fotoğraf: 35×45 mm beyaz zeminli ve yüz hatlarınızı açıkça gösteren fotoğraf.
 6. Seyahat sigortası: Tüm Schengen ülkelerini kapsayan, 30.000 Euro teminatlı sigorta poliçesi. Sigortanın geçerlilik tarihi seyahatinizi kapsamalıdır.
 7. Seyahat edeceğiniz araçla ilgili rezervasyon: Uçak, tren, gemi vs. rezervasyonu. Seyahatinizi özel aracınızla yapacaksanız, ehliyet, ruhsat ve yeşil sigorta poliçeniz.
 8. Konaklama bilgisi: Fransa’da konaklayacağınız yerin adres ve iletişim bilgileri (otel rezervasyonu gibi).
 9. Dilekçe: Seyahat amacını ve planını detayları ile anlatan dilekçe.

Önemli Not: 1,6,7,8 ve 9. Maddeler VizeyeBaşvur ekibi tarafından hazırlanacaktır. Müşterilerimizin bu maddeleri dikkate almasına gerek yoktur.

Aşağıda temel başvuru kitlelerine ait evrakların listeleri turistik, ticari ve öğrenci vizeleri için verilmiştir.

fransa vizesi

Fransa Turist Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Aşağıdaki bölümde çalışma durumunuza göre Fransa turistik vize evrakları sıralanmıştır. Bu durumlardan size en uygun olanı/olanları belirleyip bu yönde evrakları temin ediniz.

Fransa vizesi için başvuru yapacak olan özel sektör çalışanları, daha önce belirttiğimiz genel evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları hazırlamalıdır.

 1. İşveren mektubu: Çalışmış olduğunuz firmanın antetli kağıdına, çalışmakta olduğunuz pozisyonu, iş başlangıç tarihini, aylık maaşınızı, izinli olduğunuz dönemi ve dönüşünüzde aynı işe devam edeceğinizi ifade eden mektup. Mektup orjinali ıslak imza ve kaşeli olmalıdır.
 2. Maaş Bordrosu: Son 3 aya ait kaşe ve ıslak imza bulunan maaş bordroları. Yeni bir işyerinde çalışmaya başladıysanız, daha önce çalıştığınız firmadaki bordro ve belgeleri iletebilirsiniz. Sözleşmeli çalışanların ise ilgili sözleşmeyi eklemeleri gerekmektedir.
 3. Banka Hesabı: Son 3 aya ait banka hesap cüzdanlarının orijinalleri (hesap hareketlerini içermelidir). Hesap cüzdanı vermek istemeyenler, bankadan veya internetten hesap hareketlerini içeren bir döküm alarak, bankaya kaşe ve imza attırmalıdır.
 4. SGK  işe giriş bildirgesi: Belge turkiye.gov.tr üzerinden barkodlu veya şirketten ıslak imzalı kaşeli olmalıdır.
 5. SGK hizmet dökümü: Turkiye.gov.tr adresinden barkodlu olarak veya SGK’dan ıslak imzalı kaşeli alınır.
 6. Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi.
 7. Vergi levhası kopyası.
 8. İmza sirküleri kopyası.
 9. Son 3 aya ait Faaliyet Belgesi: Fotokopi kabul edilir.

Fransa vizesi için başvuru yapacak olan özel sektör çalışanları, daha önce belirttiğimiz genel evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları hazırlamalıdır.

 1. Vize Talep Mektubu: Sahibi olduğunuz firmanın antetli kağıdına, seyahat başlangıç ve bitiş tarihini ve ziyaret amacınızı ifade eden mektup. Mektup orjinali ıslak imza ve kaşeli olmalıdır.
 2. Banka Hesabı: Son 3 aya ait banka hesap cüzdanlarının orijinalleri (hesap hareketlerini içermelidir). Hesap cüzdanı vermek istemeyenler, bankadan veya internetten hesap hareketlerini içeren bir döküm alarak, bankaya kaşe ve imza attırmalıdır.
 3. Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi.
 4. Vergi levhası kopyası.
 5. İmza sirküleri kopyası.
 6. Son 3 aya ait Faaliyet Belgesi:Fotokopi kabul edilir.

Fransa vizesi için başvuru yapacak olan kamu çalışanları, daha önce belirttiğimiz genel evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları hazırlamalıdır.

 1. Kurum mektubu: Çalışmış olduğunuz kamu kurumundan; Çalışmakta olduğunuz pozisyonu, aylık maaşınızı, izinli olduğunuz dönemi ve seyahatin amacını belirten mektup. Mektup orjinali ıslak imza ve kaşeli olmalıdır.
 2. Maaş Bordrosu: Son 3 aya ait kaşe ve ıslak imza bulunan maaş bordroları. Sözleşmeli çalışanların ise ilgili sözleşmeyi (kaşeli ve imzalı) eklemeleri gerekmektedir.
 3. Banka Hesabı: Son 3 aya ait banka hesap cüzdanlarının orijinalleri (hesap hareketlerini içermelidir). Hesap cüzdanı vermek istemeyenler, bankadan veya internetten hesap hareketlerini içeren bir döküm alarak, bankaya kaşe ve imza attırmalıdır.
 4. 4C Hizmet Dökümü: Turkiye.gov.tr adresinden barkodlu olarak veya SGK’dan ıslak imzalı kaşeli alınır.
 5. Kurum Kimliği: Çalıştığınız kurum kimlik kartının fotokopisi.

Fransa vizesi için başvuru yapacak olan emekliler, daha önce belirttiğimiz genel evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları hazırlamalıdır.

 1. Emekli maaşını gösterir belge: Bankadan alınacak, emekli maaşının yattığı hesabın son 3 aya ait hesap dökümü (banka yetkililerinin ıslak imzası ve kaşe bulunmalıdır) ve emeklilik cüzdanı.
 2. SGK’dan emekli maaşı aldığına dair belge: Turkiye.gov.tr veya SGK’dan alınabilir.

Fransa vizesi için başvuru yapacak olan öğrenciler, daha önce belirttiğimiz genel evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları hazırlamalıdır.

 1. Öğrenci belgesi: Okuduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi (ıslak imza ve kaşe bulunmalı).
 2. Öğrencinin geçimini sağlayan aile bireyine ait evrak grubu: Yukarıdaki açıklamalardan faydalanarak hazırlayabilirsiniz, çalışan ise yukarıdaki çalışan bölümünde yer alan evrakların aynısı hazırlanmalıdır.

Fransa vizesi için başvuru yapacak olan ev hanımları, daha önce belirttiğimiz genel evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları hazırlamalıdır.

 1. Evlilik cüzdanı: Fotokopi kabul edilir.
 2. Ailede geçimi sağlayan aile bireyine ait evrak grubu: Yukarıdaki açıklamalardan faydalanarak hazırlayabilirsiniz, çalışan ise yukarıdaki çalışan bölümünde yer alan evrakların aynısı hazırlanmalıdır.

Fransa vizesi için başvuru yapacak reşit olmayan çocuklar, daha önce belirttiğimiz genel evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları hazırlamalıdır.

 1. Yasal velileri ispat eden belgeler (kimlik fotokopileri veya tam vukuatlı nüfus kayıt örneği gibi)
 2. Reşit olmayan çocuk, yalnız ya da tek bir ebeveyn ile seyahat edecekse her iki ebeveynden ya da yasal vasiden alınacak noter tasdikli muvafakatname.
 3. Reşit olmayan çocuk her iki ebeveyni ya da yasal vasisi ile seyahat ediyorsa, başvuru esnasında her iki velinin ya da yasal vasinin başvuru esnasında formu başvuru yetkilisi önünde imzalamalı(lar)dır. İki ebeveyn ya da yasal vasinin hazır bulunmaması durumunda muvafakatname gerekmektedir. Muvaffakatnamede, çocuğun seyahat tarihleri, kalacağı yer, açık adresi, ve varsa refakat edecek kişinin bilgileri açık ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş olmalıdır.
 4. Ebeveynler boşanmış ise velayetle ilgili mahkeme kararı eklenmelidir.
 5. Öğrenci belgesi: Okuduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi. Eğitim esnasında gidiliyor ise izin belgesi (Çocuğun öğrenci olduğu durum için geçerlidir).
 6. Reşit olmayan çocuğun geçimini sağlayan aile bireyine ait evrak grubu (yukarıdaki açıklamalardan faydalanarak hazırlayabilirsiniz, çalışan ise yukarıdaki çalışan bölümünde yer alan evrakların aynısı hazırlanmalıdır.)

Fransa Ticari Vize İçin Gerekli Evraklar

Fransa ticari vize başvurusu için gerekli evraklar, turist vizesi başvuru evraklarına benzemektedir. Aradaki fark ise ticari ilişkileri belirten belgelerdir. Ticari vize başvurusu durumunda öncelikle yukarıda bulunan evrak listesinde (turistik başvuru) size uygun olan iş durumunu seçerek evrakları toplamak olacaktır. Ayrıca, aşağıda yer alan evraklarla başvuru için gerekli evrakları tamamlayabilirsiniz.

Fransız şirketini ziyaret için: İlişki halindeki Fransız şirketinden alınan davet yazısı alınmalıdır. Yazı, antetli, şirket kaşeli ve imzalı olmalıdır. Belge orijinal veya çıktı olarak alınabilir. Ayrıca davet eden şirket yetkilisinin kimlik fotokopisi ve daha önceki yapılan ticarete dair fatura türü evraklar talep edilebilir.
Fransa’da düzenlenen bir fuar veya konferans için: Kayıt veya katılıma ilişkin belgeler.

Fransa Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Fransa öğrenci vizesi başvurularda hazırlanacak belgeler, turist vizesi başvuru evraklarına oldukça benzerler. Aradaki fark ise Fransa’da alınacak eğitimi belgeleyecek evraklardır. Öncelikle yukarıda bulunan evrak listesinde (turistik başvuru) size (ya da sizi finanse eden kişiye aile, akraba gibi) uygun olan iş durumunu seçerek evrakları toplamalısınız. Ek olarak, aşağıda yer alan evrakları da ekleyerek başvuru dosyanızı tamamlayabilirsiniz.

 1. Okuduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi.
 2. Masrafları karşılayacak kişinin finansal ve mesleki belgeleri (anne, baba gibi).
 3. AB eğitimi, staj veya araştırma programları için
  • Üniversite veya araştırma merkezi tarafından gönderilen davet mektubunun aslı ve fotokopisi;
  • Vize başvurusu yapanın, bir Avrupa Birliği Programı kapsamında desteklendiğini gösterir, Türkiye Ulusal Ajansı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) veya TÜBİTAK tarafından verilmiş mektup.
  • Devlet hastanesinden alınmış sağlık raporu.
  • Sabıka kaydı.
  • Not çizelgesi (transkript belgesi) ya da İngilizce yeterlilik belgesi.
Rate this post