İspanya vizesi için gerekli evraklar hangi tür vize tipine başvuru yapılacağına göre değişebilir. İlk olarak yapılması gereken hangi vize türüne başvuru yapmanız gerektiğini belirlemektir. Örneğin, İspanya’da 1 haftalık turistik seyahat için gitmeyi planlıyorsanız, İspanya turist vizesi için başvuru yapılmalıdır. Bu şekilde alacağınız İspanya vizesi, Schengen vizesi kapsamında yer alacaktır.

Vize tipini belirledikten sonra, İspanya vizesi için gerekli evraklar toplanmaya başlanabilir. Bu esnada gerekli evrakları hazırlarken belirleyici olan nokta, ne iş yaptığınızdır. Bir firmada çalışan iseniz toplayacağınız evraklar farklı, öğrenci iseniz farklıdır.

İspanya Vizesi için Gerekli Evraklar – Temel Belgeler

Her vize başvurusu için toplanması gereken bazı sabit evraklar mevcuttur. İster çalışan, ister işveren, ister emekli olun, öncelikli olarak aşağıdaki belgeleri hazırlamalısınız.

 1. İspanya vizesi başvuru formu: El ile eksiksiz olarak doldurulmuş, tarih ve imzaları atılmış başvuru formu.
 2. Pasaportunuzun aslı: Pasaport 10 yıldan eski olmaması ve geçerlilik tarihinin dönüş tarihinden sonra en az 3 ay 15 gün daha geçerli olması gerekmektedir. Ayrıca vize basılabilmesi için 2 adet boş vize sayfasının bulunması talep edilir.
 3. Eski ve yeni tüm pasaportların fotokopisi: Geçmişten günümüze kadar kullandığınız tüm pasaportların işlem görmüş sayfalarının fotokopisi. İşlem görmüş sayfaları açıklamak gerekirse, daha önce alınan bir vize ya da giriş çıkış damgasının bulunduğu bir sayfayı örnek verebiliriz.
 4. Kimlik fotokopisi: Ön ve arka yüzü eklenmelidir.
 5. Vesikalık fotoğraf: 1 adet 35×45 mm beyaz zeminli ve yüz hatlarınızı açıkça gösteren fotoğraf.
 6. Seyahat sigortası: Tüm Schengen ülkelerini kapsayan, 30.000 Euro teminatlı sigorta poliçesi. Sigortanın geçerlilik tarihi seyahatinizi kapsamalıdır.
 7. Seyahat edeceğiniz araçla ilgili rezervasyon: Uçak, tren, gemi vs. rezervasyonu. Seyahatinizi özel aracınızla yapacaksanız, ehliyet, ruhsat ve yeşil sigorta poliçeniz.
 8. Konaklama bilgisi: İspanya’da konaklanacak yerin adres ve iletişim bilgileri (otel rezervasyonu gibi).
 9. İkametgah: Nüfus müdürlüğünden, muhtardan, E-devlet hesabından alınmış olmalıdır, başvuru sahibinin adı yazmalıdır.

Önemli Not: 1,6,7 ve 8. Maddeler VizeyeBaşvur ekibi tarafından hazırlanacaktır. Müşterilerimizin bu maddeleri dikkate almasına gerek yoktur.

Aşağıda temel başvuru kitlelerine ait evrakların listeleri turistik, ticari ve öğrenci vizeleri için verilmiştir.

İspanya vizesi başvuru

İspanya Turist Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Aşağıdaki bölümde çalışma durumunuza göre İspanya turist vizesi evrakları sıralanmıştır. Bu durumlardan size en uygun olanı/olanları belirleyip bu yönde evrakları temin ediniz.

İspanya vizesi için başvuru yapacak olan özel sektör çalışanları, daha önce belirttiğimiz genel evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları hazırlamalıdır.

 1. İşveren Mektubu: Çalıştığınız firmadan, antetli kağıda, pozisyonunuzu, işe başlangıç tarihini, aylık maaşınızı, izinli olduğunuz dönemi ve dönüşünüzde aynı işe devam edeceğinizi ifade eden mektup. Mektup orijinal, ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 2. Maaş Bordrosu: Son 3 aya ait kaşe ve ıslak imza bulunan maaş bordroları. Yeni bir işyerinde çalışmaya başladıysanız, daha önce çalıştığınız firmadaki bordro ve belgeleri iletebilirsiniz. Sözleşmeli çalışanların ise ilgili sözleşmeyi eklemeleri gerekmektedir.
 3. Banka Hesap Dökümü: Son 3 aya ait banka hesap cüzdanlarının orijinalleri (hesap hareketlerini içermelidir). Hesap cüzdanı vermek istemeyenler, bankadan veya internetten hesap hareketlerini içeren bir döküm alarak, bankaya kaşe ve imza attırmalıdır.
 4. SGK İşe Giriş Bildirgesi: İşe giriş bildirgeleri şirketten ıslak imzalı kaşeli veya barkodlu olmalıdır.
 5. SGK Hizmet Dökümü: Turkiye.gov.tr web adresinden barkodlu olarak veya SGK’dan ıslak imzalı kaşeli 4A hizmet dökümü.
 6. Faaliyet Belgesi: Kayıtlı olunan odadan son 6 ay içerisinde alınmış ıslak imzalı ve kaşeli belge aslı yada e-imzalı kopya.
 7. Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi.
 8. Vergi levhası kopyası.
 9. İmza sirküleri kopyası.

İspanya vizesi için başvuru yapacak olan şirket sahipleri ve ortakları, daha önce belirttiğimiz genel evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları hazırlamalıdır.

 1. Sahibi olduğunuz firmanın antetli kağıdına, seyahatinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini ve ziyaret amacınızı ifade eden mektup. Mektup orjinali ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 2. Son 3 aya ait banka hesap cüzdanlarının orijinalleri (hesap hareketlerini içermelidir). Hesap cüzdanı vermek istemeyenler, bankadan veya internetten hesap hareketlerini içeren bir döküm alarak, bankaya kaşe ve imza attırmalıdır.
 3. Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi.
 4. Vergi levhası kopyası.
 5. İmza sirküleri kopyası.
 6. Faaliyet Belgesi: Son 3 ay içerisinde firmanın bağlı olduğu odadan alınmış ıslak imzalı ve kaşeli belge aslı ya da e-imzalı kopya.

 

İspanya vizesi için başvuru yapacak olan emekliler, daha önce belirttiğimiz genel evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları hazırlamalıdır.

 1. Emekli maaşını gösterir belge: Bankadan alınacak, emekli maaşının yattığı hesaba ait hesap dökümü ya da emeklilik cüzdanı.
 2. Son 3 aya ait banka hesap cüzdanlarının orijinalleri (hesap hareketlerini içermelidir). Hesap cüzdanı vermek istemeyenler, bankadan veya internetten hesap hareketlerini içeren bir döküm alarak, bankaya kaşe ve imza attırmalıdır.

İspanya vizesi için başvuru yapacak olan öğrenciler, daha önce belirttiğimiz genel evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları hazırlamalıdır.

 1. Öğrenci belgesi: Okuduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi ıslak imza ve kaşeli. Eğitim esnasında gidiliyor ise izin belgesi.
 2. Öğrencinin geçimini sağlayan aile bireyine ait evrak grubu (yukarıdaki açıklamalardan faydalanarak hazırlayabilirsiniz, çalışan ise yukarıdaki çalışan bölümünde yer alan evrakların aynısı hazırlanmalıdır.)
 3. Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği: Nüfus müdürlüklerinden ıslak imzalı ve kaşeli veya turkiye.gov.tr üzerinden barkodlu belge.

İspanya vizesi için başvuru yapacak olan ev hanımları, daha önce belirttiğimiz genel evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları hazırlamalıdır.

 1. Evlilik cüzdanı
 2. Ailede geçimi sağlayan aile bireyine ait evrak grubu (yukarıdaki açıklamalardan faydalanarak hazırlayabilirsiniz, çalışan ise yukarıdaki çalışan bölümünde yer alan evrakların aynısı hazırlanmalıdır.)

İspanya vizesi için başvuru yapacak reşit olmayan çocuklar, daha önce belirttiğimiz genel evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları hazırlamalıdır.

 1. Reşit olmayan çocuk, yalnız ya da tek bir ebeveyn ile seyahat edecekse her iki ebeveynden ya da yasal vasiden alınacak noter tasdikli muvafakatname.
 2. Reşit olmayan çocuk her iki ebeveyni ya da yasal vasisi ile seyahat ediyorsa, başvuru esnasında her iki velinin ya da yasal vasinin başvuru esnasında formu başvuru yetkilisi önünde imzalamalı(lar)dır. İki ebeveyn ya da yasal vasinin hazır bulunmaması durumunda muvafakatname gerekmektedir.
 3. Ebeveynler boşanmış ise velayetle ilgili mahkeme kararı eklenmelidir.
 4. Öğrenci belgesi: Okuduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi. Eğitim esnasında gidiliyor ise izin belgesi (Çocuğun öğrenci olduğu durum için geçerlidir).
 5. Reşit olmayan çocuğun geçimini sağlayan aile bireyine ait evrak grubu (yukarıdaki açıklamalardan faydalanarak hazırlayabilirsiniz, çalışan ise yukarıdaki çalışan bölümünde yer alan evrakların aynısı hazırlanmalıdır.)

İspanya Ticari Vize İçin Gerekli Evraklar

İspanya ticari vize başvurusu için gerekli evraklar, turist vizesi başvuru evraklarına oldukça benzerdir. Aradaki en önemli fark ticari ilişkileri gösterecek evraklardır. Bu durumda yapılması gereken ilk iş öncelikle yukarıda bulunan evrak listesinde (turist vizesi) size uygun olan iş durumunu seçerek evrakları toplamak olacaktır. Ek olarak, aşağıda yer alan evraklarla başvuru için gerekli evrakları tamamlayabilirsiniz.

 1. Davetiye: İspanyol şirketi tarafından yollanmış, üzerinde seyahat tarihlerinin ve ilgili kişilerin isimlerinin yazdığı davetiye. Davetiyenin antetli kağıda ve kaşeli olması gerekmektedir. Davetiyenin renki çıktısı kabul edilir, fotokopi kabul edilmemektedir.
 2. Eğer Fuara katılacaksa: Katılıma dair fuar giriş kartı veya katılım belgesi.

İspanya Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Evraklar

İspanya öğrenci vizesi için yapılacak olan başvurularda hazırlanacak evraklar, turistik başvuru evraklarına oldukça benzerdir. Aradaki en önemli farklılık İspanya’da alınacak eğitimi belgeleyecek evraklardır. Öncelikle yukarıda bulunan evrak listesinde (turistik başvuru) size (ya da sizi finanse eden kişiye aile, akraba gibi) uygun olan iş durumunu seçerek evrakları toplamalısınız. Ek olarak, aşağıda yer alan evrakları da ekleyerek başvuru dosyanızı tamamlayabilirsiniz.

 1. Okuduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi.
 2. Masrafları karşılayacak kişinin finansal ve mesleki belgeleri (anne, baba gibi).
 3. Eğitim Kurumundan Alınan Belge: İspanya’daki eğitim kurumundan başvuru sahibinin adı, kurs bilgileri, başlangıç ve bitiş tarihlerini ve haftalık ders saatini gösteren belge.
 4. Ödeme Belgesi: İspanya’da kayıt olunan kurs veya eğitimin ödendiğine dair eğitim kurumundan alınan orijinal yazı veya ödeme dekontu.Eğer AB eğitim, öğrenim veya araştırma programlarına katılım olacaksa;
  1. İspanya’dan kabul alınan üniversite veya araştırma merkezinden alınan orijinal davetiye.
  2. Başvuru sahibinin bahsedilen AB programı kapsamında desteklendiğini gösteren Türkiye Ulusal Ajansı veya TÜBİTAK tarafından verilen mektup.
Rate this post