Yurt dışına çıkanlar dünyanın pek çok yerinde Türk vatandaşlarına rastlarlar. Yurt dışında rastladığınız, turist olmayan Türkler orada hangi statüde bulunuyorlar? Bu kişiler ya ulusal vize aldıktan sonra o ülkelere yerleşmiş ve ülkenin vatandaşı olmuş kişilerdir ya da aldıkları ulusal vizeleriyle oturum hakkı elde etmiş kişlilerdir.  Peki ulusal vize nedir?

ulusal vize

Ulusal vize nedir?

Ulusal vize, bir ülkede uzun süre oturum hakkı almanızı sağlayan vize türüdür. Bazı ülkelerde sadece oturum izni almadan bir önceki adımken, bazıları için çalışma izni hakkını da vermektedir. Bu haklar ulusal vizesi alınan ülkenin, vize uygulamalarındaki süreci nasıl belirlediği ile değişmektedir. Bu nedenle her ülke için ulusal vize başvuru süreci değişkenlik gösterir. Bu farklılıklar aynı ülkenin farklı ulusal vize tiplerinde dahi oldukça belirgindir.

Ulusal vize tipleri

Ulusal vizeler özenle yürütülmesi gereken hassas süreçlerdir. Ülkeler güvenlik sebebiyle, başvuru sahiplerinin dosyalarını turistik vize başvurularına göre çok daha detaylı incelemektedir. Zira başvuranların oturum ve çalışma izni alması için bir ön adım olduğu düşünüldüğünde, uygulanan yüksek standartlar dolayısıyla sürecin bu denli özen gerektirmesi gayet doğaldır.

Amerika, Almanya, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerin sundukları fırsatlar ve refah düzeyleri oldukça yüksektir. Dolayısıyla dünyanın her yerinden insanlar, bu ülkelerde yaşayabilmek veya çalışabilmek için vize başvurusu yaparlar. Bu noktada ülkeler ulusal vizelerini, başvuru yapan kişilerin gidiş amacına göre çeşitlendirmiştirler.

Genel olarak ulusal vizeler şu amaçlarla seyahat edecek olan kişilere verilir:

  • Çalışma
  • Öğrenim
  • Au Pair
  • Dil kursu
  • Aile birleşimi

Örnek vermek gerekirse, Almanya Erasmus vizesi almak isteyen bir öğrenci ile Almanya aile birleşim vizesi almak isteyen bir başka kişinin ihtiyacı olan vize tipi ulusal vizedir. Bu iki kişinin, vize sürecine girildiklerinde izleyecekleri yol ise birbirlerinden oldukça farklıdır.

Ulusal vize başvuru formu

Kapı vizeleri hariç tüm vize başvurularında olduğu gibi ulusal vize başvurularında da vize formu doldurulması gerekmetedir. Ulusal vizeler, turistik vizeler gibi kısa süreli vizelerden farklı olduklarından başvuru formları da farklıdır. Schengen ülkelerine turistik (90 gün’e kadar) vize başvurularında kullanılan Schengen vize formları üye ülkelere göre çok ufak farklılıklar gösterirken bu ülkelerin ulusal vize formu birbirlerine benzemezler.

Yukarıda verilen örnek üzerinden gidecek olursak, Almanya’ya Erasmus programı için giden bir öğrenci ile aile birleşim amacıyla vize başvurusu yapan kişi aynı formu doldurur ancak farklı bölgeleri doldurur ve vize için farklı evrak grupları hazırlarlar.

Ulusal vize için gerekli belgeler

Ulusal vizeye başvuranların toplanması gereken evraklar başvuru sahiplerinin gidiş amacı, hatta şekline göre dahi değişebilmektedir. Yine aynı örnek üzerinden gidecek olursak, Almanya Erasmus vizesi almak için, burslu başvuru sahipleri farklı; burssuz başvuru sahipleri farklı belgeleri toplamak durumundadırlar. Bu örnekten de anlaşılacağı gibi her kişinin ulusal vize başvurusu farklı bir durumdur ve münferittir, birbirleriyle asla karşılaştırılmamalıdır.

almanya ulusal vize
italya ulusal vize
Rate this post